NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Multiple Choice Questions

 1. 1. şatafatlı (the - splendour of the house) 2. gösteriş meraklısı
 2. çok uzaklarda veya büyük alana yayılmış, uçsuz bucaksız (a - operation)
 3. 1. bir şeyi tamamen çevrelemek veya örtmek (landslide -d the building) 2. (düşünce veya his) sarmak (panic -d them)
 4. ticari (the fast-rising - city)
 5. (iyi veya kötü bir) performans sergilemek (how schools -, - badly, - well)

5 True/False Questions

 1. emanatebüyük bir kısmını öldürmek veya sayısını azaltmak, kırıp geçirmek (department has been -d)

        

 2. degradationbüyük bir kısmını öldürmek veya sayısını azaltmak, kırıp geçirmek (department has been -d)

        

 3. gape1. bir şeyi tamamen çevrelemek veya örtmek (landslide -d the building) 2. (düşünce veya his) sarmak (panic -d them)

        

 4. mobilitybüyük bir kısmını öldürmek veya sayısını azaltmak, kırıp geçirmek (department has been -d)

        

 5. on edge(iyi veya kötü bir) performans sergilemek (how schools -, - badly, - well)

        

Create Set