NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Exhibition
 2. By credit card
 3. Instalment
 4. Out of fashion
 5. On sale
 1. a Platit platební kartou
 2. b V prodeji
 3. c Výstava
 4. d Splátka
 5. e Nemoderní

5 Multiple Choice Questions

 1. Přívěšek
 2. Platit hotově
 3. Návod
 4. Moderní
 5. Klenoty, klenotnictví

5 True/False Questions

 1. Hire purchase (HP)Platit hotově

        

 2. Florist´sObchode s potravinami

        

 3. DelicatessenSplátka

        

 4. FaultyVadné

        

 5. GreengrocerObchode s potravinami

        

Create Set