NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Laundry
 2. Delicatessen
 3. On display
 4. Instalment
 5. Greengrocer
 1. a Prádelna
 2. b Obchod s ovocem a zeleninou
 3. c Vystavený
 4. d Lahůdky (obchod)
 5. e Splátka

5 Multiple Choice Questions

 1. Koupe na splátky
 2. Květinářství
 3. Moderní
 4. Barvivo/ barvit
 5. Návod

5 True/False Questions

 1. Jumble saleV prodeji

        

 2. Flea marketBleší trh

        

 3. By credit cardPlatit platební kartou

        

 4. ExhibitionVýstava

        

 5. JewelleryKlenoty, klenotnictví

        

Create Set