NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 25 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Greengrocer
 2. By credit card
 3. Health food shop
 4. Pay in cash
 5. Manual
 1. a Obchod se zdravou výživou
 2. b Platit hotově
 3. c Návod
 4. d Platit platební kartou
 5. e Obchod s ovocem a zeleninou

5 Multiple Choice Questions

 1. Prádelna
 2. Splátka
 3. Bleší trh
 4. Nemoderní
 5. Moderní

5 True/False Questions

 1. HardwareŽelezářství

        

 2. ExhibitionVýstava

        

 3. Grocer´sObchode s potravinami

        

 4. Florist´sObchode s potravinami

        

 5. JewelleryKlenoty, klenotnictví

        

Create Set