NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. tax rebate
 2. exempt from
 3. point of view
 4. legal entity
 5. costs incurred
 1. a mentes vmitől
 2. b szempontból
 3. c felmerülő költségek
 4. d adócsökkentés
 5. e jogi személy

5 Multiple Choice Questions

 1. újra befektet
 2. levonás
 3. hozzájárulás
 4. tekintet nélkül vmire
 5. beruházási adókedvezmény

5 True/False Questions

 1. file a tax returnadócsökkentés

        

 2. association, organisationegyesület, szervezet

        

 3. additionallyezen kívül, ráadásul

        

 4. establishalapít, létrehoz

        

 5. tax benefitsberuházási adókedvezmény

        

Create Set