NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 49 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. expect
 2. tax deductible
 3. reinvest
 4. irrespective of sg
 5. venture
 1. a vállalkozás
 2. b elvár
 3. c adóalapból levonható
 4. d újra befektet
 5. e tekintet nélkül vmire

5 Multiple Choice Questions

 1. behajthatatlan követelés
 2. fokozatosan
 3. résztvevő
 4. adóbevallást benyújt
 5. levonás

5 True/False Questions

 1. rebatemegszüntet

        

 2. obligekap

        

 3. exempt fromvmiből származik

        

 4. costs incurredhozzájárulás

        

 5. includingkezdeti

        

Create Set