NAME

Question types


Start with


Question limit

of 60 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. interest
 2. bank statement
 3. audit
 4. savings account
 5. loan
 1. a hesap özeti, banka ekstresi
 2. b faiz (isim)
 3. c hesap denetimi, inceleme (isim)
 4. d ödünç para, kredi (isim)
 5. e tasarruf hesabı (isim)

5 Multiple choice questions

 1. banka işlemi, alım satım işlemi (isim)
 2. bankacılık hizmet ücreti

 3. işyerlerinde kartlı ödeme yapmak için kullanılan cihaz, POS cihazı
 4. nakit ödeme yapmak
 5. geçersiz, hükümsüz

5 True/False questions

 1. to borrow moneyödünç para almak

        

 2. to pay in installmentsnakit ödeme yapmak

        

 3. vaultkasa dairesi (isim)

        

 4. personal identification numberbanka işlemi, alım satım işlemi (isim)

        

 5. payeeödemenin yapılacağı kişi, alacaklı (isim)

        

Create Set