NAME: ________________________

ESP - Banking (with Turkish definition) Test

Question Types


Start With


Question Limit

of 60 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. check (British: cheque)
 2. direct debit
 3. deposit slip
 4. to borrow money
 5. Drive-up ATM
 1. a
  Arabalı kullanıma uygun Bankamatik (isim)
 2. b ödünç para almak
 3. c (fatura vb.) otomatik ödeme (isim)
 4. d
  çek, para yerine kullanılan bir ödeme aracı (isim)
 5. e bankaya para yatırdıktan sonra verilen dekont (isim)

5 Multiple Choice Questions

 1. kasa dairesi (isim)
 2. para aktarımı yapmak (fiil)
 3. dolandırıcılık (isim)
 4. hesap özeti, banka ekstresi
 5. borç (isim)

5 True/False Questions

 1. stored-value cardkredi kartı (isim)

        

 2. payeeödemenin yapılacağı kişi, alacaklı (isim)

        

 3. joint accountbanka hesabı

        

 4. voidödünç para, kredi (isim)

        

 5. transactionbanka hesabı

        

Create Set