NAME: ________________________

ESP - Banking (with Turkish definition) Test

Question Types


Start With


Question Limit

of 60 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. stored-value card
 2. insufficient funds
 3. invoice
 4. outstanding check
 5. to borrow money
 1. a henüz ödenmemiş çek
 2. b
  Önceden para yüklenmiş ödeme kartı (isim)
 3. c ödünç para almak
 4. d
  fatura (isim)
 5. e bakiye yetersiz

5 Multiple Choice Questions


 1. Arabalı kullanıma uygun Bankamatik (isim)

 2. bankamatik kartı, harcama tutarını doğrudan hesaptan düşüren kart
 3. borç (isim)

 4. çek, para yerine kullanılan bir ödeme aracı (isim)
 5. kredi kartı, bankamatik kartı ve ön ödemeli kartlar gibi elektronik ödeme kartlarının tümüne verilen isim.

5 True/False Questions

 1. to transfer moneyödünç para vermek

        

 2. interestfaiz (isim)

        

 3. bank statementonay, tasdik (isim)

        

 4. bank accountortak hesap

        

 5. interest ratefaiz (isim)

        

Create Set