NAME

Question types


Start with


Question limit

of 60 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. checking account (British: current account)
 2. direct debit
 3. counterfeit
 4. Payment card
 5. deposit slip
 1. a (fatura vb.) otomatik ödeme (isim)
 2. b sahte (isim)
 3. c kredi kartı, bankamatik kartı ve ön ödemeli kartlar gibi elektronik ödeme kartlarının tümüne verilen isim.
 4. d bankaya para yatırdıktan sonra verilen dekont (isim)
 5. e çek hesabı

5 Multiple choice questions

 1. hesap özeti, banka ekstresi
 2. döviz kuru oranı (isim)
 3. para birimi
 4. bankaya yatırmak (fiil)
 5. ödemenin yapılacağı kişi, alacaklı (isim)

5 True/False questions

 1. debtborç (isim)

        

 2. to lend moneyödünç para vermek

        

 3. vaultkasa dairesi (isim)

        

 4. to transfer moneyödünç para vermek

        

 5. transactionbanka işlemi, alım satım işlemi (isim)

        

Create Set