NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 26 available terms

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. buzz
 2. toggle
 3. brim
 4. shrug
 5. the force
 1. a trekke på skuldrene
 2. b kant
 3. c knapp, knott
 4. d politiet
 5. e ringe på

5 Multiple Choice Questions

 1. si nei takk til
 2. bevis
 3. holde tilbake
 4. skjerm
 5. hevet øyebrynet

5 True/False Questions

 1. confinedmager

        

 2. deliberatebevis

        

 3. underlingssi nei takk til

        

 4. fatiguenervøs rykning

        

 5. ticnervøs rykning

        

Create Set