NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Engineer
 2. Unemployed
 3. I deal with/handle
 4. What does that involve
 5. Low salary
 1. a mivel jár?(munka)
 2. b mérnök
 3. c foglalkozom
 4. d alacsony fizetés
 5. e munkanélküli

5 Multiple Choice Questions

 1. Az én feladatom(megbízásom)/ felels vok
 2. elutasít,unemployed
 3. lemondott
 4. alkalmazott
 5. beteg szabadság

5 True/False Questions

 1. I'm employed byönálló vállalkozó

        

 2. Work long hoursmunka idő

        

 3. Have to go to/attend meetingselkell mennie/részt kell vennie találkozásokon

        

 4. Salarybér

        

 5. Spend a lot of time at workcsomó időt eltölteni a munkával

        

Create Set