NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Dismiss
 2. Be a workaholic
 3. Clients
 4. Responbility
 5. Take work home
 1. a munkamániás
 2. b feladatkör
 3. c ügyfél
 4. d haza vinni a munkát
 5. e elutasít,unemployed

5 Multiple Choice Questions

 1. házi képzés
 2. alkalmazott
 3. átvenni a vezetést(étterem stb.)
 4. mérnök
 5. kilépni

5 True/False Questions

 1. Retiredvisszavonulni

        

 2. Employermunkaadó,munkáltató

        

 3. I'm employed byönálló vállalkozó

        

 4. Involvevmivel jár, vmit magában foglal

        

 5. Fresh challengeszakmai átállást(más fajta munkát csinálni)

        

Create Set