NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. I run the coffe
 2. Duty
 3. Factory
 4. Have to go to/attend meetings
 5. Salary
 1. a A kávézót futtatom
 2. b bér
 3. c kötelesség
 4. d gyár
 5. e elkell mennie/részt kell vennie találkozásokon

5 Multiple Choice Questions

 1. nyugdíjas
 2. A Fiatnak dolgozom
 3. van ideje pihenésre
 4. új kihívás
 5. Egy bankban dolgozom

5 True/False Questions

 1. Do shiftworkműszakban dolgozni

        

 2. Company sacked herkirúgta, elbocsájtotta

        

 3. Take actionpénzt keresni

        

 4. Retirelemondott

        

 5. Advisetanácsol

        

Create Set