NAME: ________________________

Job words 2 Test

Question Types


Start With


Question Limit

of 74 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Trainee
 2. Responbility
 3. Promote
 4. Inhouse training
 5. Get 6 weeks paid holiday
 1. a gyakornok
 2. b feladatkör
 3. c előléptet
 4. d fizetett szabadság
 5. e házi képzés

5 Multiple Choice Questions

 1. munka nyomása alatt lenni
 2. részleg
 3. munkamániás
 4. minimál bér
 5. pénzt keresni

5 True/False Questions

 1. Nine-to-five job8 órás munka idő

        

 2. Take actionintézkedni

        

 3. Bosskötelesség

        

 4. Pay income taxbevétel

        

 5. Company sacked herkirúgta, elbocsájtotta

        

Create Set