NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Get 6 weeks paid holiday
 2. Apply for a job
 3. Retired
 4. Training course
 5. Unemployed
 1. a képzés
 2. b munkanélküli
 3. c nyugdíjas
 4. d megpályázni, jelentkezni az állásra
 5. e fizetett szabadság

5 Multiple Choice Questions

 1. minimál bér
 2. kilépni
 3. visszavonulni
 4. ügyfél
 5. munkaadó,munkáltató

5 True/False Questions

 1. Salarygyár

        

 2. Resignedlemondott

        

 3. Part-time jobfélállás

        

 4. Terminate the workfelmondani a munkát

        

 5. To Earnpénzt keresni

        

Create Set