NAME: ________________________

Baldintza hipotetikoa Test

Question Types


Start With


Question Limit

of 10 available terms

Upgrade to
remove ads

4 Written Questions

3 Multiple Choice Questions

 1. Senargaia etorriko balitzaio, gauean zinemara joango lirateke
 2. Elenari bere aitaren kotxea hondatuko balitzaio, ilea eroriko litzaioke
 3. Ilea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke

3 True/False Questions

 1. Si se les quemara la casa vendrían a vivir con nosotrosIlea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke

        

 2. Si se nos cayeran los dientes adelgazaríamosIlea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke

        

 3. Si se nos dijera la verdad se nos rompería el corazónLoteria tokatuko balitzait, bihotza poztuko litzaidake

        

Create Set