NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Greek
 2. Great Britain
 3. Germany
 4. Russia
 5. French
 1. a görög
 2. b Nagy Britannia
 3. c Németország
 4. d francia
 5. e Oroszország

5 Multiple choice questions

 1. német
 2. Magyarország
 3. Kina
 4. Görögország
 5. olasz

5 True/False questions

 1. JapaneseJapán (nemzetiségű)

        

 2. Spanishspanyol

        

 3. Italyolasz

        

 4. FranceFranciaország

        

 5. Hungarianmagyar

        

Create Set