NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Spanish
 2. Chinese
 3. Japanese
 4. Germany
 5. China
 1. a Kina
 2. b spanyol
 3. c Németország
 4. d Japán (nemzetiségű)
 5. e kinai

5 Multiple choice questions

 1. Olaszország
 2. Japán
 3. görög
 4. Nagy Britannia
 5. Görögország

5 True/False questions

 1. Britishspanyol

        

 2. Germannémet

        

 3. HungarianMagyarország

        

 4. ItalianOlaszország

        

 5. SpainJapán

        

Create Set