NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. to serve
 2. to cut the price
 3. head of lettuce
 4. attractively packed
 5. bunch
 1. a
  fürt, csokor
 2. b
  szépen becsomagolt
 3. c
  fej saláta
 4. d
  kiszolgál
 5. e
  leviszi az árát

5 Multiple Choice Questions

 1. üzletet vezet, fenntart

 2. piac

 3. stand, árusító pult

 4. darab húspacket - zacskó

 5. választék

5 True/False Questions

 1. tor un itno difficultynehézségbe ütközik

        

 2. well-stocked
  állott, másnapos

        

 3. to take stock ofkevés van valamiből

        

 4. stale
  bódé

        

 5. to label
  címkével ellát

        

Create Set