NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Upgrade to
remove ads

6 Written Questions

6 Multiple Choice Questions

 1. käis; varrukas; pikkade käistega; lühikeste käistega
 2. bleiser; jakk
 3. miniseelik
 4. märkmed; märkmeid tegema
 5. (rinna)märk
 6. ühine

6 True/False Questions

 1. get suntannedpäevituma

        

 2. get sunburntpäevituma

        

 3. chillyjahe; külmavõitu; vilu

        

 4. essentialvaba; sundimatu

        

 5. for examplepeaaegu

        

 6. nearlypeaaegu

        

Create Set