NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads

6 Written Questions

6 Multiple Choice Questions

 1. (rinna)märk
 2. käis; varrukas; pikkade käistega; lühikeste käistega
 3. peaaegu
 4. paar korda
 5. korralik; puhas; kena
 6. ese; üksus; ühik; riietusesemed

6 True/False Questions

 1. essentialvaba; sundimatu

        

 2. topickorralik; puhas; kena

        

 3. get sunburntpäikesepõletust saama

        

 4. miniskirtminiseelik

        

 5. chillypeaaegu

        

 6. get suntannedpäikesepõletust saama

        

Create Set