NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. märkmed; märkmeid tegema
 2. ese; üksus; ühik; riietusesemed
 3. päevituma
 4. päikesepõletust saama
 5. jahe; külmavõitu; vilu
 6. näiteks

6 True/False questions

 1. casualvaba; sundimatu

        

 2. knee-lengthpõlvini ulatuva pikkusega

        

 3. a couple of timespaar korda

        

 4. blazer(rinna)märk

        

 5. nearlykorralik; puhas; kena

        

 6. badge(rinna)märk

        

Create Set