NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. käis; varrukas; pikkade käistega; lühikeste käistega
 2. peaaegu
 3. teema
 4. miniseelik
 5. ese; üksus; ühik; riietusesemed
 6. jahe; külmavõitu; vilu

6 True/False questions

 1. for examplepeaaegu

        

 2. neatkorralik; puhas; kena

        

 3. get sunburntpäikesepõletust saama

        

 4. blazerbleiser; jakk

        

 5. commonühine

        

 6. a couple of timespaar korda

        

Create Set