NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. käis; varrukas; pikkade käistega; lühikeste käistega
 2. märkmed; märkmeid tegema
 3. miniseelik
 4. ühine
 5. vaba; sundimatu
 6. ese; üksus; ühik; riietusesemed

6 True/False questions

 1. chillyjahe; külmavõitu; vilu

        

 2. for examplenäiteks

        

 3. a couple of timespaar korda

        

 4. get sunburntpäikesepõletust saama

        

 5. neatpeaaegu

        

 6. get suntannedpäevituma

        

Create Set