NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads

6 Written Questions

6 Multiple Choice Questions

 1. peaaegu
 2. (rinna)märk
 3. jahe; külmavõitu; vilu
 4. ese; üksus; ühik; riietusesemed
 5. miniseelik
 6. päevituma

6 True/False Questions

 1. casualühine

        

 2. commonühine

        

 3. for examplepeaaegu

        

 4. get sunburntpäevituma

        

 5. sleeve; long-sleeved; short-sleevedmärkmed; märkmeid tegema

        

 6. essentialoluline; olulise tähtsusega

        

Create Set