NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads

6 Written Questions

6 Multiple Choice Questions

 1. märkmed; märkmeid tegema
 2. paar korda
 3. (rinna)märk
 4. teema
 5. põlvini ulatuva pikkusega
 6. oluline; olulise tähtsusega

6 True/False Questions

 1. casual(rinna)märk

        

 2. for examplenäiteks

        

 3. nearlypeaaegu

        

 4. blazerbleiser; jakk

        

 5. item; items of clothingese; üksus; ühik; riietusesemed

        

 6. get suntannedpäikesepõletust saama

        

Create Set