NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. place ... under a state of siege
 2. hostage
 3. revolution
 4. civilian
 5. bullett
 1. a túsz
  (take/hold ~)
 2. b lövedék
 3. c ostrom állapotot idéz elő
 4. d civil
 5. e forradalom

5 Multiple choice questions

 1. sérülés/megsérül (főként fegyver által)
 2. megver/vereség
  (A beat B.)
 3. lövedék, rakéta
 4. szövetséges, szövetkezik
 5. hivatalos bejelentés
  (declare war on sy)

5 True/False questions

 1. refugeelázadó

        

 2. ceasefegyverszünet

        

 3. cannonadeágyútűz

        

 4. cannoneerágyútűz

        

 5. blow upfelrobbant
  (make sg explode)

        

Create Set