NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. withdraw
 2. hostage
 3. cannoneer
 4. missile
 5. the wounded
 1. a lövegkezelő
 2. b lövedék, rakéta
 3. c visszavonulás/visszavonul
  (taktikai okokból)
 4. d túsz
  (take/hold ~)
 5. e a sérültek

5 Multiple choice questions

 1. megdöntés/megdönt
  (vezetőt, kormányt)
 2. ostrom állapotot idéz elő
 3. lövedék
 4. ágyúgolyó
 5. kezdődik
  (Fighting broke out between A and B.)

5 True/False questions

 1. retreatvisszavonulás/visszavonul
  (veszély/fenyegetettség miatt)

        

 2. woundedsérülés/megsérül (főként fegyver által)

        

 3. arrownyílvessző

        

 4. sniperlándzsa

        

 5. shieldpajzs

        

Create Set