NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. rebel
 2. ceasefire
 3. force
 4. retreat
 5. shield
 1. a alakulat
  (armed/security/peace-keeping/rebel ~)
 2. b visszavonulás/visszavonul
  (veszély/fenyegetettség miatt)
 3. c pajzs
 4. d lázadó
 5. e fegyverszünet

5 Multiple Choice Questions

 1. lövedék
 2. csapat (katonai)
 3. puccs
  (military)
 4. gépfegyver
 5. áldozat

5 True/False Questions

 1. blow upfelrobbant
  (make sg explode)

        

 2. swordsérülés/megsérül (főként fegyver által)

        

 3. revolutioncivil

        

 4. civilianpolgár háború

        

 5. defeatvisszavonulás/visszavonul
  (veszély/fenyegetettség miatt)

        

Create Set