NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. cannon
 2. force
 3. civilian
 4. spear
 5. defeat
 1. a megver/vereség
  (A beat B.)
 2. b civil
 3. c ágyú
 4. d lándzsa
 5. e alakulat
  (armed/security/peace-keeping/rebel ~)

5 Multiple Choice Questions

 1. ostrom
 2. kard
 3. megszűnik/megszüntet
 4. ostrom állapotot idéz elő
 5. sérülés/megsérül (főként fegyver által)

5 True/False Questions

 1. machine gungépfegyver

        

 2. bullettvisszavonulás/visszavonul
  (veszély/fenyegetettség miatt)

        

 3. civil warpolgár háború

        

 4. refugeemenekült

        

 5. lootpuccs
  (military)

        

Create Set