NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 47 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. treaty
 2. arrow
 3. casualty
 4. wounded
 5. shell
 1. a egyezmény
  (sign a peace ~)
 2. b nyílvessző
 3. c sérült
 4. d lövedék/lő
 5. e áldozat

5 Multiple Choice Questions

 1. alakulat
  (armed/security/peace-keeping/rebel ~)
 2. menekült
 3. gépfegyver
 4. megdöntés/megdönt
  (vezetőt, kormányt)
 5. ágyúgolyó

5 True/False Questions

 1. break outkezdődik
  (Fighting broke out between A and B.)

        

 2. retreatvisszavonulás/visszavonul
  (veszély/fenyegetettség miatt)

        

 3. swordsérülés/megsérül (főként fegyver által)

        

 4. lootíj

        

 5. shieldpajzs

        

Create Set