NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. advance
 2. retreat
 3. machine gun
 4. ally (yourself) (with sy)
 5. cannonade
 1. a előrenyomulás/előrenyomul
 2. b ágyútűz
 3. c szövetséges, szövetkezik
 4. d gépfegyver
 5. e visszavonulás/visszavonul
  (veszély/fenyegetettség miatt)

5 Multiple choice questions

 1. megver/vereség
  (A beat B.)
 2. lövedék/lő
 3. lándzsa
 4. egyezmény
  (sign a peace ~)
 5. ostrom

5 True/False questions

 1. troopnyílvessző

        

 2. sniperlándzsa

        

 3. civilianpolgár háború

        

 4. forcealakulat
  (armed/security/peace-keeping/rebel ~)

        

 5. break outfelrobbant
  (make sg explode)

        

Create Set