NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. retreat
 2. ally (yourself) (with sy)
 3. wounded
 4. withdraw
 5. troop
 1. a szövetséges, szövetkezik
 2. b sérült
 3. c visszavonulás/visszavonul
  (veszély/fenyegetettség miatt)
 4. d csapat (katonai)
 5. e visszavonulás/visszavonul
  (taktikai okokból)

5 Multiple choice questions

 1. ostrom állapotot idéz elő
 2. sérülés/megsérül (főként fegyver által)
 3. áldozat
 4. megszűnik/megszüntet
 5. gépfegyver

5 True/False questions

 1. refugeelázadó

        

 2. break outegyezmény
  (sign a peace ~)

        

 3. lootfosztogat

        

 4. cannoneerágyú

        

 5. cannonlövegkezelő

        

Create Set