NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. treaty
 2. troop
 3. overthrow
 4. cannonade
 5. surrender
 1. a megadás/megadja magát
 2. b ágyútűz
 3. c egyezmény
  (sign a peace ~)
 4. d megdöntés/megdönt
  (vezetőt, kormányt)
 5. e csapat (katonai)

5 Multiple choice questions

 1. kard
 2. visszavonulás/visszavonul
  (taktikai okokból)
 3. lövedék, rakéta
 4. puccs
  (military)
 5. megver/vereség
  (A beat B.)

5 True/False questions

 1. bowíj

        

 2. shellpajzs

        

 3. break outegyezmény
  (sign a peace ~)

        

 4. ceasefiremegszűnik/megszüntet

        

 5. sniperlándzsa

        

Create Set