NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. shell
 2. break out
 3. capture
 4. cease
 5. hostage
 1. a elfog
  (take sb prisoner)
 2. b kezdődik
  (Fighting broke out between A and B.)
 3. c túsz
  (take/hold ~)
 4. d megszűnik/megszüntet
 5. e lövedék/lő

5 Multiple choice questions

 1. alakulat
  (armed/security/peace-keeping/rebel ~)
 2. fosztogat
 3. ágyútűz
 4. megadás/megadja magát
 5. polgár háború

5 True/False questions

 1. bullettlövedék

        

 2. rebellázadó

        

 3. the woundedsérült

        

 4. woundedsérült

        

 5. overthrowmegdöntés/megdönt
  (vezetőt, kormányt)

        

Create Set