NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. lay siege to
 2. loot
 3. survivor
 4. casualty
 5. wounded
 1. a sérült
 2. b túlélő
 3. c ostrom alá von
 4. d fosztogat
 5. e áldozat

5 Multiple choice questions

 1. lövedék
 2. Troja ostroma
 3. forradalom
 4. visszavonulás/visszavonul
  (taktikai okokból)
 5. lövegkezelő

5 True/False questions

 1. woundsérülés/megsérül (főként fegyver által)

        

 2. machine gunpajzs

        

 3. siegelövedék/lő

        

 4. forcealakulat
  (armed/security/peace-keeping/rebel ~)

        

 5. shelllövedék/lő

        

Create Set