NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. civil war
 2. break out
 3. casualty
 4. machine gun
 5. force
 1. a polgár háború
 2. b áldozat
 3. c kezdődik
  (Fighting broke out between A and B.)
 4. d alakulat
  (armed/security/peace-keeping/rebel ~)
 5. e gépfegyver

5 Multiple choice questions

 1. kard
 2. lövedék, rakéta
 3. nyílvessző
 4. előrenyomulás/előrenyomul
 5. megszűnik/megszüntet

5 True/False questions

 1. bownyílvessző

        

 2. survivormegadás/megadja magát

        

 3. bullettlövedék

        

 4. shellpajzs

        

 5. troopcsapat (katonai)

        

Create Set