NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Antionio Molina
 2. Miguel Pamintuan de Leon o Mike de Leon
 3. Florentino Collantes
 4. Juan J. Nakpil
 5. Felix Resurreccion Hidalgo
 1. a tanyag na cinematographer na nagprodyus ng pelikulang Maynila: Sa mga Kuko ng Liwanag
 2. b Sa salin ng byulin, kinatha niya ang himig ng "Hatinggabi"; siya ang kauna-unahang Pilipino na tumanggap ng karangalan bilang Pambasang Alagad ng Sining sa Musika noong 1973
 3. c gumuhit ng Christian Virgins Exposed to Populace na umani ng mga tagumpay sa paligsahang pandaigdig
 4. d nagdisenyo ng Quiapo Church
 5. e kilala sa sagisag na Kuntil Butil ang sa obra-maestra nitong Sa Lumanag Simbahan

5 Multiple choice questions

 1. nagpinta ng Spolarium
 2. natatanging Pilipino sa larangan ng sayaw. Siya ang nagtatag ng Filipiniana Dance Troupe
 3. mga kilalang kompositor noong panahong ng Espanyol
 4. nagtayo ng Konserbatoryo ng Musika sa Maynila noong 1742
 5. First Great Filipino Painter

5 True/False questions

 1. Jovita Fuentesisang nobelista, makata at mambabalarila. Obramaestra niya ang nobelang Banaag at Sikat.

        

 2. Efren "Bata" Reyesnakilala sa paggawa ng myural; isa sa kanyang obra-maestra ang mural na makikita sa Manila City Hall na may pamagat na Filipino Struggles through History

        

 3. Jose Garcia Villapinakatanyag na Pilipinong manunulat sa Ingles sa larangan ng maikling katha at tula

        

 4. Liza Macuja - ElizaldeMost Outstanding Filmmaker ayon sa Manunuri ng Pelikulang Pilipino. Idinerek niya ang pelikulang Pagdating sa Dulo

        

 5. GUillermo TolentinoSa salin ng byulin, kinatha niya ang himig ng "Hatinggabi"; siya ang kauna-unahang Pilipino na tumanggap ng karangalan bilang Pambasang Alagad ng Sining sa Musika noong 1973

        

Create Set