NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. P. Castaneda at Julian Felipe
 2. Eduardo Castillo at Solomon Saprid
 3. Damian Domingo
 4. Marcelo Andoy
 5. Efren "Bata" Reyes
 1. a Naging mag-aaral ni Arsobispo Rodriguez at isang tanyag na kompositor ng musikang pangsimbahan
 2. b siya ang The Magician, isa sa pinakamahusay na manlalaro ng bilyar sa buong mundo
 3. c mga kilalang kompositor noong panahong ng Espanyol
 4. d First Great Filipino Painter
 5. e nakilala noong dekada 70 bilang mga manlililok tungkol sa relihiyon at kasaysayan

5 Multiple choice questions

 1. tinaguriang Makata ng Manggagawa, siya ang may akda ng Isang Dipang Langit, Mga Ibong Mandaragit at Luha ng Buwaya
 2. isa ding magaling na direktor ng mga pelikulang tulad ng Muro-Ami, Sa pusod ng Dagat, Jose Rizal at iba pa
 3. nakilala sa paggawa ng myural; isa sa kanyang obra-maestra ang mural na makikita sa Manila City Hall na may pamagat na Filipino Struggles through History
 4. sa larangan ng arkitektura, siya ang nagdisenyo ng nagdisenyo ng National Press Club building
 5. sumulat ng kauna-unahang nobelang Pilipino sa wiking Ingles na pinamagatang A Child of Sorrow

5 True/False questions

 1. Catalino Ortiz Brocka o Lino Brockadirektor ng Wanted: Perfect Mother, Insiang at Tinimbang Ka Ngunit Kulang

        

 2. Miguel Pamintuan de Leon o Mike de Leonmga kilalang kompositor noong panahong ng Espanyol

        

 3. Antionio Molinasumulat ng kauna-unahang nobelang Pilipino sa wiking Ingles na pinamagatang A Child of Sorrow

        

 4. Jose Corazon de Jesusmas kilala sa pangalang Huseng Batute, siya ay tinaguriang Hari ng Balagtasan noong 1920s. Isa sa kanyang pinakatanyag na akda ay ang tulang Isang Punungkahoy.

        

 5. Marcelo San AgustinNaging mag-aaral ni Arsobispo Rodriguez at isang tanyag na kompositor ng musikang pangsimbahan

        

Create Set