NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. P. Castaneda at Julian Felipe
 2. Juan Luna
 3. Angel S. Nakpil
 4. Marcelo San Agustin
 5. Florentino Collantes
 1. a tinaguriang birtuso sa musikang Pilipino
 2. b sa larangan ng arkitektura, siya ang nagdisenyo ng nagdisenyo ng National Press Club building
 3. c mga kilalang kompositor noong panahong ng Espanyol
 4. d kilala sa sagisag na Kuntil Butil ang sa obra-maestra nitong Sa Lumanag Simbahan
 5. e nagpinta ng Spolarium

5 Multiple Choice Questions

 1. tinaguriang Makata ng Manggagawa, siya ang may akda ng Isang Dipang Langit, Mga Ibong Mandaragit at Luha ng Buwaya
 2. nakilala sa buong mundo bilang "Prima Ballerina", sya ay isa sa pinakamahusay sa pagsasayaw ng ballet
 3. siya ang The Magician, isa sa pinakamahusay na manlalaro ng bilyar sa buong mundo
 4. gumuhit ng Christian Virgins Exposed to Populace na umani ng mga tagumpay sa paligsahang pandaigdig
 5. nagdisenyo ng gusali ng Cultural Center of the Philippines

5 True/False Questions

 1. Francisca Reyes-Aquinonatatanging Pilipino sa larangan ng sayaw. Siya ang nagtatag ng Filipiniana Dance Troupe

        

 2. Eugene Torrenagpinta ng Spolarium

        

 3. Marcelo AndoyNaging mag-aaral ni Arsobispo Rodriguez at isang tanyag na kompositor ng musikang pangsimbahan

        

 4. Marilou Diaz-Abayaisa ding magaling na direktor ng mga pelikulang tulad ng Muro-Ami, Sa pusod ng Dagat, Jose Rizal at iba pa

        

 5. GUillermo Tolentinoisa sa pinakamahusay na manlililok na Pilipino. Siya ang gumawa ng tanyag na Oblation na makikita sa University of the Philippines sa Diliman

        

Create Set