NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Angel S. Nakpil
 2. Eugene Torre
 3. Jovita Fuentes
 4. Marcelo Andoy
 5. Damian Domingo
 1. a Pambansang Alagad ng Sining sa Musika noong 1976 dahil sa kanyang kahusayan sa pag-awit ng opera
 2. b First Great Filipino Painter
 3. c "henyo" sa paglalaro ng chess, itinanghal siya bilang Asia's First International Grand Master sa larong ito
 4. d sa larangan ng arkitektura, siya ang nagdisenyo ng nagdisenyo ng National Press Club building
 5. e Naging mag-aaral ni Arsobispo Rodriguez at isang tanyag na kompositor ng musikang pangsimbahan

5 Multiple Choice Questions

 1. tinaguriang birtuso sa musikang Pilipino
 2. Most Outstanding Filmmaker ayon sa Manunuri ng Pelikulang Pilipino. Idinerek niya ang pelikulang Pagdating sa Dulo
 3. kilala sa sagisag na Kuntil Butil ang sa obra-maestra nitong Sa Lumanag Simbahan
 4. direktor ng Wanted: Perfect Mother, Insiang at Tinimbang Ka Ngunit Kulang
 5. tanyag na cinematographer na nagprodyus ng pelikulang Maynila: Sa mga Kuko ng Liwanag

5 True/False Questions

 1. Arsobispo Jose Angel Rodrigueztinaguriang Makata ng Manggagawa, siya ang may akda ng Isang Dipang Langit, Mga Ibong Mandaragit at Luha ng Buwaya

        

 2. Antionio MolinaSa salin ng byulin, kinatha niya ang himig ng "Hatinggabi"; siya ang kauna-unahang Pilipino na tumanggap ng karangalan bilang Pambasang Alagad ng Sining sa Musika noong 1973

        

 3. GUillermo TolentinoSa salin ng byulin, kinatha niya ang himig ng "Hatinggabi"; siya ang kauna-unahang Pilipino na tumanggap ng karangalan bilang Pambasang Alagad ng Sining sa Musika noong 1973

        

 4. Juan Lunanagpinta ng Spolarium

        

 5. P. Castaneda at Julian Felipenakilala sa buong mundo bilang "Prima Ballerina", sya ay isa sa pinakamahusay sa pagsasayaw ng ballet

        

Create Set