NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 53 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Lonely
 2. Arrive
 3. Do exercise
 4. Have a bad experience
 5. Life
 1. a gyakorlatokat végez
 2. b élet
 3. c magányos
 4. d megérkezik
 5. e rossz élménye van

5 Multiple Choice Questions

 1. veszély
 2. ideges
 3. kapni
 4. állást kapni
 5. érez

5 True/False Questions

 1. Go to the cinemamoziba megy

        

 2. Retirenyugdíjba megy

        

 3. Misselhibáz

        

 4. Voyagecserél felvált

        

 5. Racefaj

        

Create Set