NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 53 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Foreign
 2. Excited
 3. Go on holiday
 4. Late
 5. Traffic jam
 1. a közlekedési dugó
 2. b izgatott
 3. c külföldi,idegen
 4. d szabadságra menni
 5. e késő

5 Multiple Choice Questions

 1. befejezi az iskolát
 2. tanul
 3. cserél felvált
 4. mozog
 5. kapni

5 True/False Questions

 1. Missmeghal

        

 2. Tvtv

        

 3. Boredmozog

        

 4. Spidertanul

        

 5. Get a jobállást kapni

        

Create Set