NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 53 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Tv
 2. Be born
 3. Fall
 4. Study
 5. Solo
 1. a tv
 2. b szóló
 3. c esik
 4. d tanul
 5. e megszületik

5 Multiple Choice Questions

 1. ideges
 2. nézni
 3. állást kapni
 4. mozog
 5. gyerekei vannak

5 True/False Questions

 1. Exercisefeladat

        

 2. Fall in lovemegérkezik

        

 3. Have a bathfürdik

        

 4. Arrivemegérkezik

        

 5. Leavekéső

        

Create Set