NAME: ________________________

The tourist industry Test

Question Types


Start With


Question Limit

of 42 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. overuse
 2. waste disposal
 3. play a significant role
 4. local heritage
 5. devastate economy
 1. a jelentős szerepet játszik
 2. b túlzott mértékben kihasznál
 3. c szemételszállítás
 4. d letarolja a gazdaságot
 5. e helyi örökség

5 Multiple Choice Questions

 1. túlzott függés
 2. betegségek terjedése
 3. Kultúrturista
 4. vándormadár
 5. többszektoros tevékenység

5 True/False Questions

 1. broaden experiencetúlzott függés

        

 2. foster an understandingházigazda ország

        

 3. strengthen communitieserősíti a közösségeket

        

 4. local traditions and craftstréningturista

        

 5. positive impacttúlzott függés

        

Create Set