NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. overuse
 2. host country
 3. high living standards
 4. multisectoral activity
 5. activity holiday maker
 1. a házigazda ország
 2. b többszektoros tevékenység
 3. c magas életszínvonal
 4. d aktív nyaraló
 5. e túlzott mértékben kihasznál

5 Multiple choice questions

 1. pozitív hatás
 2. elősegíti a megértést
 3. nem megfelelő munkakörülmények
 4. az ökoszisztéma rongálódása
 5. fejlődő üzletág

5 True/False questions

 1. archeoligical siterégészeti lelőhely

        

 2. package toursszervezett utak

        

 3. devastate economyfejlett ország

        

 4. revenue leakagetúlzott függés

        

 5. cultural clashkultúrharc

        

Create Set