NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. accept differences
 2. high living standards
 3. agritourist
 4. positive impact
 5. multisectoral activity
 1. a pozitív hatás
 2. b magas életszínvonal
 3. c mezőgazdasági munkás
 4. d többszektoros tevékenység
 5. e elfogadja a külnbségeket

5 Multiple choice questions

 1. fejlett infrastruktúra
 2. aktív nyaraló
 3. tréningturista
 4. vadon élő állatok lakhelye
 5. erősíti a közösségeket

5 True/False questions

 1. play a significant rolerégészeti lelőhely

        

 2. bird watchersmadárlesen levő turista

        

 3. overusetúlzott függés

        

 4. broaden experiencetúlzott függés

        

 5. foster an understandingelősegíti a megértést

        

Create Set