NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. accept differences
 2. spread of diseases
 3. degradation of ecosystem
 4. multisectoral activity
 5. snowbird
 1. a többszektoros tevékenység
 2. b elfogadja a külnbségeket
 3. c az ökoszisztéma rongálódása
 4. d betegségek terjedése
 5. e vándormadár

5 Multiple choice questions

 1. katasztrófaturista
 2. elősegíti a megértést
 3. fejlődő üzletág
 4. helyi örökség
 5. vadon élő állatok lakhelye

5 True/False questions

 1. over-reliancetúlzott függés

        

 2. culture vulturesKultúrturista

        

 3. nature touristtermészetjáró turista

        

 4. devastate economyfejlett ország

        

 5. broaden experiencetágítja a tapasztalatokat

        

Create Set