NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. adventure film
 2. action-packed
 3. delightful
 4. must-see
 5. family film
 1. a äärmiselt meeldiv
 2. b rohke tegevusega, actioni sugemetega
 3. c perefilm
 4. d kohustuslik vaadata
 5. e seiklusfilm

5 Multiple Choice Questions

 1. armastusfilm
 2. ajalooline draama, kostüümidraama
 3. trummil ja basskitarri rütmil põhinev muusika
 4. õudusfilm
 5. ulmefilm

5 True/False Questions

 1. fantasyfantaasiafilm

        

 2. obviousülinaljakas

        

 3. fine artslooma

        

 4. indieenamalt jaolt rokkmuusika, alternatiivne

        

 5. performing artsesituskunst

        

Create Set