NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. love story/romance
 2. entertaining
 3. techno
 4. family film
 5. historical/costume drama
 1. a perefilm
 2. b elektrooniline tantsumuusika
 3. c ajalooline draama, kostüümidraama
 4. d armastusfilm
 5. e meelelahutuslik, meelt lahutav

5 Multiple Choice Questions

 1. nauditav
 2. vastik
 3. erakordne
 4. enamalt jaolt rokkmuusika, alternatiivne
 5. muusikal

5 True/False Questions

 1. delightfuläärmiselt meeldiv

        

 2. distinguisheristama, vahet tegema

        

 3. releaseplaati välja laskma

        

 4. distinguishederistama, vahet tegema

        

 5. obviousülinaljakas

        

Create Set