NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. fine arts
 2. horror film
 3. RnB
 4. family film
 5. science fiction film
 1. a ulmefilm
 2. b kujutav kunst
 3. c õudusfilm
 4. d perefilm
 5. e kaasaegne rütmiline muusika, rhythm and blues, Afro-Ameerika sugemetega

5 Multiple Choice Questions

 1. väljapaistev
 2. kohustuslik vaadata
 3. elektrooniline tantsumuusika
 4. laulusõnad
 5. armastusfilm

5 True/False Questions

 1. disgustingvastik

        

 2. obviousilmne

        

 3. grippinghaarav

        

 4. hilariousülinaljakas

        

 5. action-packedrohke tegevusega, actioni sugemetega

        

Create Set