NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. frightening
 2. hilarious
 3. aggressive
 4. fantasy
 5. distinguished
 1. a ülinaljakas
 2. b fantaasiafilm
 3. c hirmutav
 4. d agressiivne
 5. e väljapaistev

5 Multiple Choice Questions

 1. muusikal
 2. erakordne
 3. vägivaldne
 4. sobimatu kellegi jaoks
 5. ulmefilm

5 True/False Questions

 1. couplelooma

        

 2. obviousülinaljakas

        

 3. grippinghirmutav

        

 4. indiekaasaegne rütmiline muusika, rhythm and blues, Afro-Ameerika sugemetega

        

 5. historical/costume dramaväljapaistev

        

Create Set