NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 36 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. delightful
 2. disgusting
 3. techno
 4. create
 5. obvious
 1. a elektrooniline tantsumuusika
 2. b ilmne
 3. c vastik
 4. d looma
 5. e äärmiselt meeldiv

5 Multiple Choice Questions

 1. eristama, vahet tegema
 2. agressiivne
 3. sobimatu kellegi jaoks
 4. meelelahutuslik, meelt lahutav
 5. enamalt jaolt rokkmuusika, alternatiivne

5 True/False Questions

 1. musicalmuusikal

        

 2. science fiction filmseiklusfilm

        

 3. predictableetteaimatav

        

 4. releaselooma

        

 5. performing artsesituskunst

        

Create Set