NAME: ________________________

U.4 vocabulary Test

Question Types


Start With


Question Limit

of 36 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. lyrics
 2. predictable
 3. aggressive
 4. entertaining
 5. fine arts
 1. a meelelahutuslik, meelt lahutav
 2. b laulusõnad
 3. c etteaimatav
 4. d kujutav kunst
 5. e agressiivne

5 Multiple Choice Questions

 1. ajalooline draama, kostüümidraama
 2. erakordne
 3. muusikal
 4. vastik
 5. äärmiselt meeldiv

5 True/False Questions

 1. enjoyablenauditav

        

 2. coupleabielu- või tantsupaar

        

 3. must-seekohustuslik vaadata

        

 4. love story/romancearmastusfilm

        

 5. horror filmõudusfilm

        

Create Set