NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. cultivate a friendship
 2. swollen river
 3. the most likely person to
 4. go on ing
 5. keep awake
 1. a megduzzadt folyó
 2. b a legvalószínűbb, hogy ő
 3. c ébren tart
 4. d folytat
 5. e barátságot ápol

5 Multiple Choice Questions

 1. súlyosan megbünteti
 2. feloldódik
 3. nyomában
 4. aláásni vki önbizalmát
 5. neveletlenség

5 True/False Questions

 1. wheezelihegés/ócska vicc

        

 2. mischievousdisszonáns

        

 3. on account ofmiatt

        

 4. do not make much of an impression onnem tesz nagy benyomást valakire

        

 5. no offence takennem vettem a lelkemre

        

Create Set