NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. rope bridge
 2. keep awake
 3. cultivate a friendship
 4. swollen river
 5. it is a fine time to
 1. a kötélhíd
 2. b nem a legmegfelelőbb időpont
 3. c barátságot ápol
 4. d ébren tart
 5. e megduzzadt folyó

5 Multiple choice questions

 1. nyomában
 2. kassza
 3. szakad az eső
 4. súlyosan megbünteti
 5. disszonáns

5 True/False questions

 1. appear asvmilyen szerepben fellép

        

 2. inclement weathermegduzzadt folyó

        

 3. wheezekölcsön

        

 4. grumble/moan/complainszűnni nem akaró eső

        

 5. marred holidaytönkretett nyaralás

        

Create Set