NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. throw the book at
 2. rope bridge
 3. the most likely person to
 4. with considerable reservation
 5. in spite of the fact that
 1. a a legvalószínűbb, hogy ő
 2. b meglehetős fenntartással
 3. c kötélhíd
 4. d súlyosan megbünteti
 5. e annak ellenére, hogy

5 Multiple choice questions

 1. szűnni nem akaró eső
 2. felhőszakadás
 3. kassza
 4. kölcsön
 5. feloldódik

5 True/False questions

 1. appear asvmilyen szerepben fellép

        

 2. undermine sy's confidenceszűnni nem akaró eső

        

 3. turn over a new leafúj életet kezd

        

 4. havoc/chaosvmilyen szerepben fellép

        

 5. swollen rivermegduzzadt folyó

        

Create Set