NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. havoc/chaos
 2. grumble/moan/complain
 3. with considerable reservation
 4. stir/arouse
 5. get more and more annoyed
 1. a morgolódik
 2. b káosz
 3. c felkavar
 4. d meglehetős fenntartással
 5. e egyre jobban idegesít

5 Multiple Choice Questions

 1. kölcsön
 2. felhőszakadás
 3. megduzzadt folyó
 4. kötélhíd
 5. új életet kezd

5 True/False Questions

 1. relentless rainfenyegető

        

 2. tillkassza

        

 3. appear asébren tart

        

 4. threateningfenyegető

        

 5. wheezelihegés/ócska vicc

        

Create Set