NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. appear as
 2. it is a fine time to
 3. undermine sy's confidence
 4. relentless rain
 5. in the wake of
 1. a szűnni nem akaró eső
 2. b vmilyen szerepben fellép
 3. c nyomában
 4. d aláásni vki önbizalmát
 5. e nem a legmegfelelőbb időpont

5 Multiple choice questions

 1. folytat
 2. erős forgalom
 3. meglehetős fenntartással
 4. kölcsön
 5. fenyegető

5 True/False questions

 1. on account ofmiatt

        

 2. cultivate a friendshipfelkavar

        

 3. dissolve/disintegratemegduzzadt folyó

        

 4. it comes down cats and dogsszakad az eső

        

 5. mar/spoilelront, tönkretesz

        

Create Set