NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. havoc/chaos
 2. it comes down cats and dogs
 3. offspring
 4. discordant
 5. mar/spoil
 1. a káosz
 2. b szakad az eső
 3. c disszonáns
 4. d elront, tönkretesz
 5. e utódok

5 Multiple Choice Questions

 1. neveletlenség
 2. nem a legmegfelelőbb időpont
 3. tönkretett nyaralás
 4. felhőszakadás
 5. vmilyen szerepben fellép

5 True/False Questions

 1. throw the book atnyomában

        

 2. loankölcsön

        

 3. turn over a new leafúj életet kezd

        

 4. mischievousdisszonáns

        

 5. swollen rivermegduzzadt folyó

        

Create Set