NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Multiple Choice Questions

 1. Musisz uczyć się utrzymywać równowagę, kiedy jeździsz na rowerze.
 2. Budynek jest całkiem zniszczony przez pożar.
 3. Śnieg topnieje.
 4. Dziś czuję się lepiej i jestem w stanie wstać z łóżka.
 5. Dlaczego mnie obwiniasz?

5 True/False Questions

 1. Parents protect their children.On był blady ze strachu.

        

 2. The fox is creeping up on the chickens.Pudełko jest puste.

        

 3. John collects marbles.Pudełko jest puste.

        

 4. The box is empty.Śnieg topnieje.

        

 5. She is always in a good mood.On był blady ze strachu.

        

Create Set