NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. catch up
 2. junior classes
 3. exit
 4. I can't stand it.
 5. chairperson
 1. a elnök
 2. b Ki nem állhatom.
 3. c felzárkózik
 4. d alsótagozat
 5. e kijárat

5 Multiple Choice Questions

 1. vezérigazgató
 2. természeti erőforrások
 3. elhalaszt
 4. baleseti osztály

5 True/False Questions

 1. casuallezser

        

 2. knotcsomó

        

 3. certificate

        

 4. contributehozzájárul, szerepet játszik vmiben

        

 5. civil wartúrázás

        

Create Set