NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 29 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. postpone
 2. charge
 3. cook
 4. certificate
 5. CEO chief executive officer
 1. a oklevél
 2. b felszámít, költség
 3. c vezérigazgató
 4. d elhalaszt
 5. e szakács

5 Multiple Choice Questions

 1. lezser
 2. felzárkózik
 3. kijárat
 4. Ki nem állhatom.
 5. körforgalom

5 True/False Questions

 1. chairpersonfelszámít, költség

        

 2. casualtybaleseti osztály

        

 3. catch something upbepótol

        

 4. civil warfelzárkózik

        

 5. agricultureföldművelés

        

Create Set