NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 29 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. catering
 2. coffin
 3. as time went by
 4. roundabout
 5. casual
 1. a körforgalom
 2. b koporsó
 3. c ellátás, élelmezés
 4. d ahogy múlt az idő
 5. e lezser

5 Multiple Choice Questions

 1. vezérigazgató
 2. felszámít, költség
 3. polgárháború
 4. földművelés
 5. baleseti osztály

5 True/False Questions

 1. chairpersonfelszámít, költség

        

 2. clearlyhivatalnok

        

 3. catch upellátás, élelmezés

        

 4. postponeelhalaszt

        

 5. contributehozzájárul, szerepet játszik vmiben

        

Create Set