NAME: ________________________

Alfa Romeo 5 Test

Question Types


Start With


Question Limit

of 29 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. agriculture
 2. roundabout
 3. exit
 4. clerk
 5. hiking
 1. a túrázás
 2. b körforgalom
 3. c hivatalnok
 4. d kijárat
 5. e földművelés

5 Multiple Choice Questions

 1. oklevél
 2. ahogy múlt az idő
 3. elhalaszt
 4. felszámít, költség
 5. vezérigazgató

5 True/False Questions

 1. climatenyilvánvalóan

        

 2. scandalbotrány

        

 3. strip lightingneonvilágítás

        

 4. cateringfelzárkózik

        

 5. I can't stand it.baleseti osztály

        

Create Set