NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 105 available terms

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. john (the) (coll)
 2. fix up
 3. lumber (US)
 4. doormat
 5. log cabin
 1. a
  rohožka (u dveří)
 2. b záchod
 3. c
  stavební dříví, řezivo
 4. d
  srub
 5. e dát do pořádku, opravit, spravit

5 Multiple Choice Questions


 1. truhlář

 2. odkapávač na nádobí
 3. elektrikář, elektroinstalatér

 4. sekyrka

 5. práh, zápraží

5 True/False Questions

 1. four-poster bed
  květinový záhon

        

 2. exquisiteudělat odhad

        

 3. eiderdown (GB)
  prachová prošívaná přikrývka

        

 4. girder
  spižírna

        

 5. feeder
  krmítko

        

Create Set