NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 105 available terms

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. hostel
 2. flat (GB)
 3. lightning conductor (GB), lightning rod (US)
 4. kettle
 5. face flannel (GB)
 1. a
  žínka
 2. b
  konvice; kotlík, kotel
 3. c
  hromosvod
 4. d mládežnická ubytovna
 5. e
  byt

5 Multiple Choice Questions


 1. čelo postele
 2. přepychový
 3. zchátralý, na spadnutí, chátrající

 4. klepadlo

 5. poleno

5 True/False Questions

 1. loanpůjčka

        

 2. handyman
  zábradlí; madlo

        

 3. dishwasher
  odkapávač na nádobí

        

 4. flowerbed
  foyer, vstupní hala

        

 5. duvet (GB)
  dvojdomek; mezonet (dvoupodlažní byt)

        

Create Set