NAME

Question types


Start with


Question limit

of 105 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. girder
 2. hedge
 3. dowel
 4. flat (GB)
 5. lumber (US)
 1. a
  hmoždinka; špalík; čep
 2. b
  nosný trám
 3. c
  byt
 4. d
  stavební dříví, řezivo
 5. e
  živý plot

5 Multiple choice questions

 1. překrásný, neobyčejný, vynikající

 2. malé umyvadlo

 3. prachovka

 4. kohoutek (vodovodu)

 5. spoje (dřevěné)

5 True/False questions

 1. greenhouse
  skleník

        

 2. estimate
  rohožka (u dveří)

        

 3. decoratemalovat, tapetovat, zdobit

        

 4. knocker
  truhlář

        

 5. fertilebyt 1+1, malá garsoniéra

        

Create Set