NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 105 available terms

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. john (the) (coll)
 2. elegant
 3. fireplace
 4. hideous
 5. haunted
 1. a
  krb
 2. b elegantní
 3. c záchod
 4. d ohyzdný, ošklivý, příšerný
 5. e kde straší, strašidelný

5 Multiple Choice Questions


 1. motyka, motyčka

 2. postel s nebesy

 3. podnožka
 4. studentské koleje; ubytovna
 5. sklenář

5 True/False Questions

 1. hotbed
  chatrč (špinavá)

        

 2. greenhouse
  skleník

        

 3. foundations
  srub

        

 4. handymanúdržbář (manuálně zručný člověk)

        

 5. gutter
  okap, rýna; stoka, odtokové koryto

        

Create Set