NAME

Question types


Start with


Question limit

of 105 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. dowel
 2. furnish
 3. landlady
 4. garret
 5. lawn (mower)
 1. a
  skrovné podkroví, mansarda (zvl. pro chudé umělce)
 2. b zařídit, vybavit nábytkem
 3. c
  trávník, (sekačka na trávu)
 4. d
  bytná, paní domácí; hostinská
 5. e
  hmoždinka; špalík; čep

5 Multiple choice questions

 1. zchátralý, na spadnutí, chátrající

 2. prachová prošívaná přikrývka

 3. krb
 4. spláchnout

 5. truhlář

5 True/False questions

 1. dishwasher
  prachovka

        

 2. foundationsizolace

        

 3. disadvantage
  klika

        

 4. hotbed
  pařeniště; semeniště (např. zločinnosti)

        

 5. lumber (US)
  dvojdomek; mezonet (dvoupodlažní byt)

        

Create Set