NAME

Question types


Start with


Question limit

of 105 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. locksmith
 2. lumber (US)
 3. handy (US)
 4. keys
 5. French doors / windows
 1. a zámečník
 2. b šikovný
 3. c
  zasklené dveře na terasu, balkon nebo zahradu
 4. d
  klíče
 5. e
  stavební dříví, řezivo

5 Multiple choice questions

 1. zbourat (např. starý dům)

 2. kohoutek (vodovodu)

 3. naběračka, sběračka

 4. hadice

 5. okap, rýna; stoka, odtokové koryto

5 True/False questions

 1. eiderdown (GB)nevýhoda

        

 2. joints
  spoje (dřevěné)

        

 3. fence
  plot

        

 4. loft
  motyka, motyčka

        

 5. lintel
  pant

        

Create Set