NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 105 available terms

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. duplex (US)
 2. library
 3. lav (coll), lavatory
 4. keys
 5. damp
 1. a
  klíče
 2. b
  dvojdomek; mezonet (dvoupodlažní byt)
 3. c knihovna (místnost)
 4. d vlhký; vlhko
 5. e záchod

5 Multiple Choice Questions


 1. prošívaná péřová přikrývka, peřina

 2. trávník, (sekačka na trávu)

 3. půda

 4. studentské koleje

 5. byt

5 True/False Questions

 1. live alonežít sám

        

 2. flush
  půda

        

 3. fence
  pilník; pilovat

        

 4. gravel
  štěrk

        

 5. leakyděravý

        

Create Set