NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 12 available terms

4 Written Questions

4 Multiple Choice Questions

 1. Jeg...
 2. Jeg drar på jobben klokka...
 3. Jeg...
 4. Jeg...

4 True/False Questions

 1. Hva gjør du om morgenen?Jeg...

        

 2. Når legger du deg?Jeg legger meg klokka...

        

 3. Når spiser du middag?Jeg spiser middag klokka...

        

 4. Når står du opp?Jeg står opp klokka...

        

Create Set