NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 22 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Vem får häktas?
 2. Vad är ett åtal?
 3. Vilka deltagare kan/måste finnas
  med vid en rättegång?
 4. Vad betyder vårdnadsrätt och
  umgängesrätt?
 5. Vad avser man när man talar om
  brottsstatistikens mörkertal?
 1. a Åklagaren måste inom två dygn gå till domstolen och
  begära att den misstänkte häktas. Brottet som misstänks
  måste ge minst två års fängelse.
 2. b Alla de brott som begås men som aldrig kommer till
  polisens kännedom, dvs skillnaden mellan anmälda och
  oanmälda brott.
 3. c Efter skilsmässa avgör tingsrätten vem som har
  vårdnadsrätt över minderåriga barn. Oftast är det båda
  föräldrarna som får vårdnadsrätt, dvs ta hand om sina
  barn. Den förälder som inte har vårdnadsrätt har oftast
  umgängesrätt, dvs träffa sina barn.
 4. d Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.
 5. e Åklagare, den åtalade/tilltalade, försvarare, målsägande
  (den som har utsatts för brottet), vittne, domare,
  nämndemän.

5 Multiple Choice Questions

 1. Det innebär att försäkringsbolaget ersätter skadan minus
  självrisken, som man själv får stå för.
 2. En stämning innebär en uppmaning till den åtalade att
  svara på åklagarens påstående, det vill säga ange om
  han/hon erkänner eller förnekar brott.
 3. Hemförsäkringen täcker bl a brand, stöld och vattenskada
  men också reseskydd de första 45 dagarna under en resa,
  hemtransport vid olycksfall etc.
 4. Böter: penningböter och dagsböter. Penningböter är
  en bestämd summa pengar. Dagsböter bestäms av
  hur grovt brottet är och varierar mellan 30 och 150
  dagar.
  Villkorlig dom. Den dömde får en prövotid på två
  år utan övervakning.
  Skyddstillsyn. Innebär en prövotid på tre år. Den
  dömde får en övervakare.
  Fängelsestraff. 14 dagar till livstid. När någon
  döms till livstids fängelse kan denne vända sig till
  regeringen och be om nåd.
  Särskild vård. Kan vara t ex psykiatrisk vård. Unga
  personer (15-17 år) kan få vara på ett särskilt
  ungdomshem istället för fängelse.
 5. Ett äktenskapsförord sätter äktenskapsbalken ur spel.
  Äkta makar kan överföra enskild egendom till
  giftorättsgods eller vice versa.

5 True/False Questions

 1. Beskriv huvudinnehållet i
  konsumentköplagen.
  Att försöka få fram pengar till skulder som inte betalas i
  rätt tid, t ex obetalda räkningar, hyror, skatter mm

        

 2. Nämn de tre allmänna domstolarna
  i den ordning man kan överklaga.
  Tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen.

        

 3. Vem får gripas?Åklagaren måste inom två dygn gå till domstolen och
  begära att den misstänkte häktas. Brottet som misstänks
  måste ge minst två års fängelse.

        

 4. Vad betyder underhållsskyldighet?En undersökning som görs när ett brott har begåtts. Den
  inleds vanligen av polisen under åklagarens ledning.

        

 5. Varför har vi straff?Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.

        

Create Set