NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 22 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Vem får gripas?
 2. Vad menas med äktenskapsförord?
 3. Vad menas med självrisk?
 4. Vilken uppgift har
  kronofogdemyndigheten?
 5. Ge exempel på påföljder och
  förklara kort vad det innebär
 1. a Att försöka få fram pengar till skulder som inte betalas i
  rätt tid, t ex obetalda räkningar, hyror, skatter mm
 2. b Det innebär att försäkringsbolaget ersätter skadan minus
  självrisken, som man själv får stå för.
 3. c Böter: penningböter och dagsböter. Penningböter är
  en bestämd summa pengar. Dagsböter bestäms av
  hur grovt brottet är och varierar mellan 30 och 150
  dagar.
  Villkorlig dom. Den dömde får en prövotid på två
  år utan övervakning.
  Skyddstillsyn. Innebär en prövotid på tre år. Den
  dömde får en övervakare.
  Fängelsestraff. 14 dagar till livstid. När någon
  döms till livstids fängelse kan denne vända sig till
  regeringen och be om nåd.
  Särskild vård. Kan vara t ex psykiatrisk vård. Unga
  personer (15-17 år) kan få vara på ett särskilt
  ungdomshem istället för fängelse.
 4. d En person som misstänks för ett brott som kan ge fängelse
  får gripas av polisen och förhöras (i 12 timmar).
 5. e Ett äktenskapsförord sätter äktenskapsbalken ur spel.
  Äkta makar kan överföra enskild egendom till
  giftorättsgods eller vice versa.

5 Multiple Choice Questions

 1. Konsumentköplagen skyddar konsumenten vid köp, t ex
  genom lagstadgad reklamationstid på två år
 2. En undersökning som görs när ett brott har begåtts. Den
  inleds vanligen av polisen under åklagarens ledning.
 3. En stämning innebär en uppmaning till den åtalade att
  svara på åklagarens påstående, det vill säga ange om
  han/hon erkänner eller förnekar brott.
 4. Efter skilsmässa avgör tingsrätten vem som har
  vårdnadsrätt över minderåriga barn. Oftast är det båda
  föräldrarna som får vårdnadsrätt, dvs ta hand om sina
  barn. Den förälder som inte har vårdnadsrätt har oftast
  umgängesrätt, dvs träffa sina barn.
 5. Båda föräldrarna har underhållsskyldighet (ta hand om
  barnet eller betala underhåll) för minderåriga barn eller
  till dess att barnet gått ut gymnasiet. Tingsrätten kan
  besluta om underhållsskyldighet om föräldrarna inte är
  överens.

5 True/False Questions

 1. Ge exempel på tvistemålTvistemål gäller tvister mellan privatpersoner, t ex vid
  skilsmässor

        

 2. Vad gör polisen när de fått en
  anmälan om att ett brott har
  begåtts?
  Alla de brott som begås men som aldrig kommer till
  polisens kännedom, dvs skillnaden mellan anmälda och
  oanmälda brott.

        

 3. Vad avser man när man talar om
  brottsstatistikens mörkertal?
  Hemförsäkringen täcker bl a brand, stöld och vattenskada
  men också reseskydd de första 45 dagarna under en resa,
  hemtransport vid olycksfall etc.

        

 4. Vad innebär det att hyresgästen
  har besittningsskydd?
  Hemförsäkringen täcker bl a brand, stöld och vattenskada
  men också reseskydd de första 45 dagarna under en resa,
  hemtransport vid olycksfall etc.

        

 5. Ge exempel på brottsmål.Tvistemål gäller tvister mellan privatpersoner, t ex vid
  skilsmässor

        

Create Set