NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 17 available terms

Upgrade to
remove ads

6 Written Questions

6 Multiple Choice Questions

 1. kielégítő
 2. írásvetítő fólia
 3. tekintetbe vesz, vigyelembe vesz, átgondol
 4. írásvetítő
 5. átlátszó
 6. forgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

5 True/False Questions

 1. seminaregyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget

        

 2. oblate spheroida föld alakja (nyomott gömb)

        

 3. discribegömb (forgási kör)

        

 4. modelgömb (forgási kör)

        

 5. Earth's shapegömb (forgási kör)

        

Create Set