NAME: ________________________

geography 3 Test

Question Types


Start With


Question Limit

of 17 available terms

Upgrade to
remove ads

6 Written Questions

6 Multiple Choice Questions

 1. a föld alakja (nyomott gömb)
 2. egyetemi előadás mikor a tanár 100 embernek dumál
 3. átlátszó
 4. írásvetítő fólia
 5. írásvetítő
 6. a föld alakja

5 True/False Questions

 1. sphereforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

        

 2. discribeegyetemi előadás mikor a tanár 100 embernek dumál

        

 3. considermodell, ábra

        

 4. modelmodell, ábra

        

 5. seminaregyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget

        

Create Set