NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

6 Written Questions

6 Multiple Choice Questions

 1. forgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)
 2. a föld alakja
 3. egyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget
 4. gömb (forgási kör)
 5. forgástengely
 6. a föld alakja (nyomott gömb)

5 True/False Questions

 1. different wayskülönböző módok

        

 2. rotates around of axisforog a tengelye körül

        

 3. sufficientkielégítő

        

 4. considermodell, ábra

        

 5. discribeleírják

        

Create Set