NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. a föld alakja
 2. a föld alakja
 3. tekintetbe vesz, vigyelembe vesz, átgondol
 4. gömb (forgási kör)
 5. modell, ábra
 6. forgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

5 True/False questions

 1. discribeegyetemi előadás mikor a tanár 100 embernek dumál

        

 2. different wayskielégítő

        

 3. lecturegömb (forgási kör)

        

 4. seminaregyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget

        

 5. sufficientkielégítő

        

Create Set