NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

6 Written Questions

6 Multiple Choice Questions

 1. írásvetítő fólia
 2. forog a tengelye körül
 3. egyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget
 4. leírják
 5. gömb (forgási kör)
 6. írásvetítő

5 True/False Questions

 1. Earth's shapea föld alakja

        

 2. different wayskülönböző módok

        

 3. spheroidforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

        

 4. geoida föld alakja

        

 5. modela föld alakja

        

Create Set