NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

6 Written Questions

6 Multiple Choice Questions

 1. modell, ábra
 2. tekintetbe vesz, vigyelembe vesz, átgondol
 3. különböző módok
 4. a föld alakja
 5. átlátszó
 6. kielégítő

5 True/False Questions

 1. lecturegömb (forgási kör)

        

 2. discribegömb (forgási kör)

        

 3. axis of rotationforgástengely

        

 4. sphereforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

        

 5. oblate spheroidforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

        

Create Set