NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Jeg har vanlig arbeidstid.
 2. Jeg liker ikke å arbeide med mennesker.
 3. Jeg får få eller ingen frynsegoder.
 4. Jeg tjener dårlig.
 5. Jeg har fast jobb.
 1. a I don't like to work with people.
 2. b I have regular work hours.
 3. c I earn little.
 4. d I get few or no fringe benefits.
 5. e I have a steady job.

5 Multiple choice questions

 1. I have a lot of responsibility in this job.
 2. One cannot have a career in this job.
 3. I don't have any freedom in this job.
 4. I have a temporary position.
 5. I am satisfied with the salary.

5 True/False questions

 1. Jeg kommer i kontakt med forskjellige mennesker.I come in contact with different people.

        

 2. Jeg jobber nattskift.I work the night shift.

        

 3. Jobben er dårlig betalt.The job is poorly paid.

        

 4. Jeg har lite ansvar i denne jobben.I have little responsibility in this job.

        

 5. Jeg treffer ikke så mange mennesker.I meet many interesting people.

        

Create Set