NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 31 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. you know
 2. tall
 3. long
 4. model
 5. dark
 1. a hosszú
 2. b manöken
 3. c sötét
 4. d tudod
 5. e magas

5 Multiple Choice Questions

 1. színész
 2. Most játszák azt a filmet.
 3. Hogy néz ki?
 4. szőke haja van
 5. neki nincs háziállata

5 True/False Questions

 1. eyessötét

        

 2. slimvékony

        

 3. Hey guys!Hé, fiúk!

        

 4. singerhosszú

        

 5. I have got blue eyeskék szemem van

        

Create Set