NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. model
 2. hair
 3. actress
 4. famous
 5. young
 1. a fiatal
 2. b haj
 3. c manöken
 4. d színésznő
 5. e híres

5 Multiple choice questions

 1. neki nincs háziállata
 2. Most játszák azt a filmet.
 3. film
 4. hosszú
 5. Hé, fiúk!

5 True/False questions

 1. tallmagas

        

 2. He's got dark hairszőke haja van

        

 3. actorszínésznő

        

 4. eyesvilágos

        

 5. beautifullmagas

        

Create Set