NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. I don' t know
 2. dark
 3. famous
 4. beautifull
 5. chubby
 1. a szép
 2. b sötét
 3. c dundi
 4. d híres
 5. e nem tudom

5 Multiple choice questions

 1. szőke haja van
 2. Most játszák azt a filmet.
 3. neki nincs háziállata
 4. kék szemem van
 5. Gyerünk!

5 True/False questions

 1. younghosszú

        

 2. We haven't got long hairNekünk nincs hosszú hajunk.

        

 3. actorszínész

        

 4. Hey guys!Hé, fiúk!

        

 5. longfiatal

        

Create Set