NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 31 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. famous
 2. fair
 3. you know
 4. actress
 5. He hasn't got a pet
 1. a színésznő
 2. b világos
 3. c neki nincs háziállata
 4. d híres
 5. e tudod

5 Multiple Choice Questions

 1. film
 2. sötét
 3. nem tudom
 4. fiatal
 5. szőke haja van

5 True/False Questions

 1. eyesszem

        

 2. shortvilágos

        

 3. actressesszínésznő

        

 4. longfiatal

        

 5. tallmagas

        

Create Set