NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 31 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Hey guys!
 2. He's got dark hair
 3. fair
 4. film
 5. He hasn't got a pet
 1. a neki (fiú) sötét haja van
 2. b neki nincs háziállata
 3. c film
 4. d Hé, fiúk!
 5. e világos

5 Multiple Choice Questions

 1. híres
 2. Most játszák azt a filmet.
 3. fiatal
 4. énekes
 5. nem tudom

5 True/False Questions

 1. shortsötét

        

 2. tallmagas

        

 3. actressesszínésznők

        

 4. I have got blue eyeskék szemem van

        

 5. hairhaj

        

Create Set