NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 31 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. beautifull
 2. tall
 3. actresses
 4. What does she look like?
 5. dark
 1. a szép
 2. b Hogy néz ki?
 3. c sötét
 4. d magas
 5. e színésznők

5 Multiple Choice Questions

 1. híres
 2. dundi
 3. tudod
 4. ott, oda
 5. színésznő

5 True/False Questions

 1. hairhaj

        

 2. longfiatal

        

 3. I have got blue eyeskék szemem van

        

 4. We haven't got long hairneki nincs háziállata

        

 5. she has got fair hairszőke haja van

        

Create Set