NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 108 available terms
(2 exact duplicates found)

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Masochist
 2. Governance
 3. Principles
 4. Commentary
 5. Assert
 1. a stjórn
 2. b fullyrða
 3. c sjálfseyðingarhvöt
 4. d lögmál
 5. e útskýring

5 Multiple Choice Questions

 1. hagfræði
 2. fórnarkostnaður
 3. vörur og þjónusta
 4. markaðsbúskapur
 5. byggir á eiginhagsmunum

5 True/False Questions

 1. Negative incentiveshvatning

        

 2. Posessorsorg

        

 3. Consistentmótsagnarlaus

        

 4. Immediateskýr

        

 5. Solelyeingöngu

        

Create Set