NAME

Question types


Start with


Question limit

of 108 available terms
(2 exact duplicates found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Solely
 2. National Council
 3. Secondary effect
 4. Framework
 5. Mocked
 1. a ríkisráð
 2. b aukaáhrif
 3. c hæðast að
 4. d eingöngu
 5. e skipulag

5 Multiple choice questions

 1. leigustýring
 2. aðkallandi
 3. markaðsbúskapur
 4. sjálfsþurftarbúskapur
 5. niðurstaða

5 True/False questions

 1. Abstractóhlutbundinn

        

 2. Advantageousstaðhæfing

        

 3. Material gainefnahagslegur hagnaður

        

 4. Insightsinnsýn

        

 5. Effortfullyrða

        

Create Set