NAME

Question types


Start with


Question limit

of 108 available terms
(2 exact duplicates found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Affordable
 2. Property rights
 3. Vacuum
 4. Distinguish
 5. Self-sufficiency
 1. a aðgreina
 2. b á viðráðanlegu verði
 3. c sjálfsþurftarbúskapur
 4. d eignar réttur
 5. e tómarúm

5 Multiple choice questions

 1. skaðlaus
 2. skilyrði
 3. beita
 4. námsskrá
 5. lögmál

5 True/False questions

 1. Consequencesafleiðingar

        

 2. Unintendedóviljandi

        

 3. Interactionsamvinna

        

 4. Supply and demandvörur og þjónusta

        

 5. Press agentblaðafulltrúi

        

Create Set