NAME

Question types


Start with


Question limit

of 108 available terms
(2 exact duplicates found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Assume
 2. Maintain
 3. Material gain
 4. Assertions
 5. Consumer
 1. a neytandi
 2. b efnahagslegur hagnaður
 3. c viðhalda
 4. d gera ráð fyrir
 5. e staðhæfing

5 Multiple choice questions

 1. auðlindir
 2. beita
 3. eignar réttur
 4. fyrirhöfn
 5. aðferð

5 True/False questions

 1. Contribute tostuðla að

        

 2. Altruisticfórnfús

        

 3. Apparatusbeita

        

 4. Conclusionniðurstaða

        

 5. Affordablestjórn

        

Create Set