NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 108 available terms
(2 exact duplicates found)

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Spiteful
 2. In the passage of time
 3. Supply and demand
 4. Econ
 5. Abstract
 1. a illgjarn
 2. b óhlutbundinn
 3. c með tíð og tíma
 4. d framboð og eftirspurn
 5. e stytt

5 Multiple Choice Questions

 1. óskipulegt
 2. óviljandi
 3. láta
 4. vörur og þjónusta

5 True/False Questions

 1. Opportunity costtækifæriskostnaður

        

 2. Potential benefitsmögulegir ávinningar

        

 3. Altruisticvalkostur

        

 4. Insistenceáleitni

        

 5. Assertionsstaðhæfing

        

Create Set