NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. hungry
 2. not really
 3. town
 4. supermarket
 5. shopping centre
 1. a éhes
 2. b város (kis)
 3. c bevásárló központ
 4. d nem igazán
 5. e szupermárket

5 Multiple choice questions

 1. könyvtár
 2. gyógyszertár
 3. Hé, ti ketten!
 4. nem sok (minden)
 5. út

5 True/False questions

 1. bookshopbank

        

 2. petrol stationtűzoltóállomás

        

 3. hospitalút

        

 4. salad barsaláta bár

        

 5. burgeréhes

        

Create Set