NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 27 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Hi, you two!
 2. What's up?
 3. library
 4. town
 5. hungry
 1. a Mi van? Mi történik?
 2. b könyvtár
 3. c város (kis)
 4. d éhes
 5. e Hé, ti ketten!

5 Multiple Choice Questions

 1. van
 2. postahivatal
 3. Jövünk már!
 4. étterem
 5. az utcában

5 True/False Questions

 1. hospitalkórház

        

 2. not muchnem igazán

        

 3. chemist'sMi van? Mi történik?

        

 4. shopping centrekórház

        

 5. bookshopkönyvesbolt

        

Create Set