NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Here we come!
 2. Hi, you two!
 3. live at + address
 4. town
 5. neighbourhood
 1. a Hé, ti ketten!
 2. b Jövünk már!
 3. c lakókörnyezet, szomszédság
 4. d város (kis)
 5. e lakik valahol

5 Multiple Choice Questions

 1. Mi van? Mi történik?
 2. saláta bár
 3. bevásárló központ
 4. nem sok (minden)
 5. nem igazán

5 True/False Questions

 1. there arevan

        

 2. petrol stationrendőrség

        

 3. police stationrendőrség

        

 4. post officenem sok (minden)

        

 5. chemist'sgyógyszertár

        

Create Set