NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. not really
 2. post office
 3. chemist's
 4. restaurant
 5. hospital
 1. a nem igazán
 2. b gyógyszertár
 3. c étterem
 4. d kórház
 5. e postahivatal

5 Multiple Choice Questions

 1. Jövünk már!
 2. lakókörnyezet, szomszédság
 3. Mi van? Mi történik?
 4. város (kis)
 5. bevásárló központ

5 True/False Questions

 1. in + streetszupermárket

        

 2. live at + addresslakik valahol

        

 3. Hi, you two!Hé, ti ketten!

        

 4. salad barsaláta bár

        

 5. fire stationtűzoltóállomás

        

Create Set