NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. road
 2. there are
 3. petrol station
 4. restaurant
 5. bank
 1. a benzinkút
 2. b bank
 3. c étterem
 4. d út
 5. e vannak

5 Multiple choice questions

 1. kórház
 2. éhes
 3. szupermárket
 4. az utcában
 5. könyvtár

5 True/False questions

 1. not reallynem igazán

        

 2. police stationtűzoltóállomás

        

 3. What's up?Mi van? Mi történik?

        

 4. not muchnem sok (minden)

        

 5. salad barsaláta bár

        

Create Set