NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 86 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. interactivity
 2. user
 3. lift
 4. take part
 5. ages
 1. a hosszú idő
 2. b részt vesz
 3. c interaktivitás
 4. d használó
 5. e elvitel

5 Multiple Choice Questions

 1. fényes
 2. fürdőruha
 3. nyilatkozat
 4. társalog
 5. felbecsül

5 True/False Questions

 1. drug abusekábszerfogyasztás

        

 2. go out withjár vkivel

        

 3. centurylerombol

        

 4. dishwashercsoda

        

 5. brochureprospektus

        

Create Set