NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. solar system
 2. architectural
 3. order
 4. goodwill
 5. race
 1. a faj
 2. b jóakarat
 3. c parancs, parancsol
 4. d építészeti
 5. e naprendszer

5 Multiple choice questions

 1. színpad
 2. jár vkivel
 3. szünet
 4. atomfegyver
 5. részt vesz

5 True/False questions

 1. galaxyóriási, hatalmas

        

 2. get stuckbennreked

        

 3. gorgeousnagyszerű

        

 4. rayfaj

        

 5. corngabona

        

Create Set