NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 86 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. ages
 2. record
 3. greed
 4. perform
 5. noticeable
 1. a hosszú idő
 2. b észrevehető
 3. c fellép
 4. d kapzsiság
 5. e leír, nyilvántart

5 Multiple Choice Questions

 1. parancs, parancsol
 2. építési vállalkozó
 3. társalog
 4. elvitel
 5. tömeg

5 True/False Questions

 1. wonderépítési vállalkozó

        

 2. inconveniencekényelmetlenség

        

 3. gorgeousparancs, parancsol

        

 4. paymentfizetség

        

 5. skidSMS-t küld

        

Create Set