Förberedelseklassen

This class has 8 sets

Förberedelseklassen på Lågstadiet på Sofielundsskolan

In April 2011

FB:Word Bank 10 "The days of the week" 7 terms

by fbMaria

FB:Word Bank ''Toys'' 10 terms

by fbAndrea

FB:Word Bank 8 ''Food and Drink'' 10 terms

by fbAndrea

FB: Word Bank 4, Verb 10 terms

by Palmblad
In March 2011

FB: Word Bank 3, Colours 10 terms

by Palmblad

FB: Word Bank 2, Animals 9 terms

by Palmblad

FB: Word Bank 1, Numbers 10 terms

by Palmblad

FB: Word Bank 7, Clothes 13 terms

by Palmblad
No sets matching found in this class
Create Set