Search results for:

filipino grade 5

Trimester Test Filipino - Grade 3

8 terms Created by jcjl on

Grade 5 Filipino Vocabulary

23 terms Created by janinavela on

Talasalitaan Filipino Grade 1 First Quarter Batch 1 of 2

7 terms Created by quizlette67679 on

Filipino Grade 6

10 terms Created by Seline_Lim on

Filipino Grade 3

20 terms Created by jeremy_zamora1191 on

Filipino Grade 6 - set 2

10 terms Created by Seline_Lim on

Filipino: Filipino ng mga Filipino

6 terms Created by denisefabella on

Filipino Verbs Past/Present/Future Tense

42 terms Created by dolphindefender_ZACH on

Filipino National Anthem

20 terms Created by dolphindefender_ZACH on

Filipino Vocabulary

10 terms Created by airhalynn101 on

Filipino Greetings

8 terms Created by tatiana_smith on

Filipino root words

36 terms Created by katieball994 on

Filipino 1 - Finals - Enumeration

36 terms Created by juantamad79 on

Filipino Body Parts

55 terms Created by espeon40 on

Filipino Adjectives

9 terms Created by AkosiVincent on

Filipino Animals

5 terms Created by AkosiVincent on

Sawikain (Filipino Idioms)

19 terms Created by espeon40 on

Filipino: Mga Alituntunin sa Panghihiram ng Salita

5 terms Created by denisefabella on

Filipino Adjectives

173 terms Created by juancarlos421 on

Tagalog: Ang Kaarawan at Mga Pistang Filipino

15 terms Created by miggyaoi12 on

Filipino Words-Time

16 terms Created by marcusdaniel on

Filipino: Wika

17 terms Created by denisefabella on

Filipino: 2nd Trim Talasalitaan

31 terms Created by denisefabella on

Filipino 1-10

10 terms Created by AkosiVincent on

Filipino UM-/-UM- Verbs (Intransitive)

47 terms Created by juancarlos421 on

Filipino: Komunikasyon

9 terms Created by denisefabella on

Filipino Body Parts

6 terms Created by AkosiVincent on

Filipino : Q3 General

14 terms Created by rvalderama on

Filipino Numbers 1-10

10 terms Created by tatiana_smith on

Filipino Actions

5 terms Created by AkosiVincent on

Filipino: Panitikan

5 terms Created by denisefabella on

Filipino Colors

5 terms Created by AkosiVincent on

Filipino-English Dictionary

100 terms Created by Owls101 on

Filipino 1 Quiz Reviewer

22 terms Created by juantamad79 on

Filipino 5 review

47 terms Created by Kinkoko on

Filipino Lesson 5: Members of the Family

25 terms Created by deremof on

G5 - Social Studies - Jobs of Ancient Filipinos

11 terms Created by rinoa_valderama on

Filipino QUIZ 5

12 terms Created by quizlette1919 on

Unit Test in Filipino (3rd Grading)

5 terms Created by leeanlee on

Filipino 1 Sentences (Quiz 5-7)

21 terms Created by quizlette1919 on

G5 - Filipino - Rosa Sevilla -Alvero

25 terms Created by rvalderama on

G5 - Filipino - Ang Dakilang Ina

16 terms Created by rvalderama on

G5 - Filipino - Nakababatang Amorsolo

21 terms Created by rvalderama on

Filipino Lesson 5 Adjectives for Objects

18 terms Created by bvankan on

G5 - Filipino - Bahagi ng Aklat

10 terms Created by rvalderama on

Filipino Lesson 5 Food

15 terms Created by bvankan on

Filipino - Q1 mga kwento

20 terms Created by rvalderama on

Filipino (N) - Classroom

31 terms Created by cmdatiles on

Filipino Midterm

143 terms Created by bridgetelizj on

Filipino Directions

17 terms Created by maryannev on
Create Set