44 terms

Time to talk1 - lesson 1. - article

Nice to meet you!
STUDY
PLAY
Hello!
Dobrý den!
My name is Nicki.
Jmenuji se Nicki.
Nicki Roberts.
Nicki Robertsová.
I'm from Manchester, in England.
Jsem z Manchesteru v Anglii.
I'm eighteen, and I'm a student.
Je mi 18 a jsem studentka.
This is my best friend.
Toto je moje nejlepší přítelkyně.
Her name is Cathy.
Jmenuje se Cathy.
She's eighteen, too.
Je jí také 18.
And this is our school.
A toto je naše škola.
It's in Manchester.
To je v Manchesteru.
And what about you?
A co ty?
What's your name?
Jak se jmenuješ?
How old are you?
Kolik je ti let?
Are you English?
Jsi Angličan?
Hello, Laura!
Ahoj, Lauro!
Matt! Hallo"
Mette! Ahoj!
Nice to see you!
Rád tě vidím!
And who's your friend?
A kdo je tvůj přítel?
My frined?
Můj přítel?
Oh, that's Rob. He's my brother.
Oh, to je Rob. On je můj bratr.
It's his birthday today.
On má dnes narozeniny.
Rob, this is Laura, a friend from school.
Robe, to je Laura, přítelkyně ze školy.
Ah, so you're Laura.
Ah, tak ty jsi Laura.
Hello, nice to meet you.
Ahoj, rád tě poznávám.
Hello, Rob.
Ahoj, Robe.
Happy birthday...
Všechno nejlepší...
Good morning, Mr Johnson.
Dobré ráno, pane Johnson.
Morning, Jenny.
Dorbré, Jenny.
How are you today?
Jak se máš dnes?
Fine, thank you.
Prima, děkuji.
And how are you?
A jak se máte vy?
Fine, thanks, fine...
Fajn, děkuji, prima...
A cup of thea, Mr. Johnson?
Šálek čaje, pane Johnson?
Oh, yel, lovely, thank you.
No to by bylo prima, děkuji.
Hello, I'm Rudolf.
Dobrý den, já jsem Rudolf.
Hello, Rudolf. Nice to meet you.
Ahoj, Rudolfe. Rád vás poznávám.
My name's William. I'm writer.
Jmenuji se William. Jsem spisovatel.
William? That's not a Czech name.
William? To není české jméno.
No, it's not. It's English.
Ne, to není. Je anglické.
Well, it's nice to meet you, William.
Nuže, je příjemné vás poznat, Williame.
And where are you, William?
A odkud jstem Williame?
I'm from London. And what about you?
Jsem z Londýna. A co vy?
I'm from Prague. This is my house.
Já jsem z Prahy. Toto je můj dům.
Yes? That's not a bad house...
Ano? To není špatný dům...