39 terms

Geschiedenis

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ambacht
Beroep waarbij iemand in een werkplaats producten maakt met zijn handen en gereedschap
Bloei
Als het ergens goed mee gaat
Landbouwoverschot
Oogst die een boer niet zelf nodig heeft
Landbouwstedelijke samenleving
Samenleving waarin de meeste mensen leven van landbouw terwijl de minderheid van de bevolking in steden leeft van onder meer ambachten en handel
Markt
Plaats waar mensen handelen in producten
Ruilhandel
Kopen en verkopen van producten door deze met elkaar te ruilen
Specialiseren
Zich richten op een bepaalde vaardigheid
Welvaart
Toestand van voorspoed in het land
Adel
Groep van aanzienlijke personen met voorrechten in de maatschappij
Ambtenaar
Iemand die in dienst van de regering werkt
Belasting
Geld of goederen die mensen moesten betalen
Edele
Lid van de adel
Erfelijk
Als dingen van ouders op kinderen gaan
Expansie
Uitbreiding
Heerschappij
Bestuur, regering
Irrigatielandbouw
Landbouw met kunstmatige bevloeiing
Koning
Vorst, erfelijk hoofd van de staat
Koninkrijk
Rijk met een koning aan het hoofd
Krijgsgevangenen
Militair die in een oorlog gevangen is genomen door de vijand
Onderdaan
Persoon waarover de regering regeert
Oudheid
2e historie periode (3000 v.C - 500 n.C)
Politiek
Alles wat te maken heeft met het besturen van het gebied
Priester
Godsdienstig leider
Regeren
Besturen van een gebied
Rijk
Gebied onder een regering
Staat
Gebied onder een regering
Tempel
Gebouw waar een god wordt vereerd
Volk
Grote groep mensen
Vorst
Het hoofd van een staat of rijk
Wet
Regel waaraan iedereen zich moet houden
Slaaf
Persoon die het bezit is van iemand anders
Hoogontwikkeld
Erg ontwikkeld
Inscriptie
Tekst gegraveerd in steen of metaal
Kunst
Het maken van mooie dingen
Processie
Godsdienstige optocht
Reliëf
Beeldhouwwerk dat vastzit op een vlakke ondergrond
Techniek
Kennis en vaardigheden die nodig zijn om dingen te maken en te laten werken
Traditie
Oud gebruik
Zuil
Rechtopstaande steen