13 terms

Geschiedenis

Geschiedenis
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Atlantishe driehoekshandel
Handelsnetwerk tussen amerika afrika europa die wapens slaven en zilver verhandelen
Careirra da india
16000 km lang zeeroute van portugal naar indie
Augsburgse confessie
Door philipp melanchton gevormuleerde protestandse geloof belijdenis, rijksdag 1530
Dekolonisatie
Proces verzelfstadigen moederland
Encomienda
Gebied in amerika spanjaar krijgt de leiding
Geldontwaarding
Het geld word minder waard je kint minder kopen coor hetzelfde geld
Hacienda
Uitgestrekt landgoed dat S in bezit kregen in ruil voor belasting
Handelskapitalisme
Kooplieden investeren in handelmet verre gebieden om zovwel mogelijk winst te maken
Neokolonisme
De exploitatie door rijke landen van hun zelfstandig geworden(vroegere koloniale) gebieden
Onderkoninkrijken
Bestuursgebieden in spaans amerika die namens de koning bestuurd werden dooreen hoge ambtenaar
Personele unie
Verbintenis door verschillende landen door de persoon van de gezamlijke vorst
Rijksdag
Vergadering van prinsen vorsten bisschoppen en afgevaardigde van de vrije steden in het heilige roomse rijk
Vestigings kolonies
Overzees gebied van europees land waar veel europeanen gaan wonen