15 terms

Introduction to Dutch - week 2 - phrases

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Hoe gaat het?
How are you?
Ik heb twee keer per week les.
I'll have classes two days a week.
Ja, ik hoop het.
Yes, I hope so.
Hoe laat is het?
What time is it?
Dank je wel voor de koffie.
Thanks for the coffee.
Hij heeft een baan bij een kleine krant.
He's got a job with a small newspaper.
In december ga ik naar mijn ouders.
I'm going to my parents' in December.
Ja, dat denk ik ook.
Yes, I believe so.
Voor ons is dat geen probleem.
It's no problem for us.
Geeft niet hoor.
No worries.
Is het een leuke studie?
Is it a nice degree programme?
Wil je iets drinken?
Do you want something to drink?
Heb je plannen voor het weekend?
Do you have any plans for the weekend?
Niets bijzonders.
Nothing special.
Ik moet weg nu.
I've got to go.