8 terms

Introduction to Dutch - week 2 - grammar (negation)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

niet
not
geen (+ noun)
no (+ noun)
nee
no
geen idee
no idea
geen probleem
no problem
niet op maandag
not on Mondays
niet goed
not good
niet met de trein
not by train