nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aspect
kant van een zaak
certificaat
bewijs
concern
grote onderneming die uit verschillende bedrijven bestaat
criminaliteit
het plegen van misdaden
deli
strafbaar feit
departement
kantoor van een ministerie
fascinerend
zeer boeiend
fungeren
een rol of taken vervullen
gecompliceerd
ingewikkeld
generatie
mensen van ongeveer dezelfde leeftijd die tegelijk leven
ingrediënten
bestanddelen
minutieus
zeer nauwkeurig
missie
opdracht
onverrichterzake
zonder het doel bereikt te hebben
preventief
om iets schadelijks te voorkomen
publiceren
bekendmaken
rechtmatig
volgens de wet
reclassering
organisatie die ex-gevangenen begeleidt bij hun terugkeer in de maatschappij
sanctie
stragmaatregel
specialisme
deel van een vakgebied dat iemand goed beheerd