133 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Zo rood als een biet
Heel rood
Smeekt om
Heeft heel hard nodig
Koeien van fouten
Grote fouten
Een leger
Heleboel, grote groep
Viswijf
Onbeschaafde, schreeuwerige vrouw
Vist naar
Probeert te krijgen
Als sneeuw voor de zon
Heel snel
Liet haar schrille kreten horen
Was zeer luid te horen, maakte een hard geluid
Brandde
Was vol van, had een zeer groot verlangen naar
Kijkt uit
Geeft een mooi uitzicht over
Etnische
Raciaal, wat te maken heeft met ras of volk
Eerwraak
Moord die gepleegd wordt vanwege het geschonden fatsoen van de familie
Reserves
Bedenkingen, voorbehoud
Origine
Achtergrond, herkomst, afkomst
Ongegrond
Zonder grond, zonder reden
Onoverbrugbare
Onoverkomelijke, niet te overbruggen
Allengs
Langzamerhand, gaandeweg, zoetjesaan
Cohesie
Samenhang, sterke band
Aversie
Weerzin, afkeer, tegenzin
Autochtone
Niet-allochtonen, oorspronkelijke Nederlandse
Interetnische
Tussen mensen uit verschillende bevolkingsgroepen
Compassie
Sympathie, medegevoel, medelijden
Welwillender
Vriendelijker, beter gezind
Idealiter
In het meest gunstige geval, volgens ideale omstandigheden
Superieur
Veel beter, voortreffelijk
Concept
Begrip
Verscheidenheid
Variatie, diversiteit
Tornen aan
Proberen te veranderen
Onderklasse
Groep burgers (klasse) die het in de samenleving niet redt
Integratie
Het samengaan, ontwikkeling naar een eenheid
Opponenten
Tegenstanders
Uitwassen
Ongewenste, vaak extreme ontwikkelingen
Segregatie
Situatie waarbij verschillende (etnische) groeperingen in een samenleving sterk gescheiden leven
Getto's
Stedelijke wijken waar een etnische groep (vooral joodse gemeenschap) geïsoleerd woont
Verloochenen
Ontkennen dat iets bestaat of dat je iemand kent
..... In huis
Zonnetje
Een...... Van protest
Storm
Als...... Voor de zon
Sneeuw
Volledig de..... In gaan
Mist
De ...... Uit de lucht
Kou
Voor lief nemen
Iets ongunstig accepteren omdat er gunstige zaken tegenover staan
Koren op iemand molen
Wat heel goed van pas komt( meetstation argument)
Niet over rozen gaan
Niet gemakkelijk verlopen
Een hartenkreet
Een noodroep
Luguber
Huiveringwekkend
Voorziene
Verwachte, wat je ziet aankomen
Schaarste
Gebrek
Consumeer
Eet
Voedzame
Met veel voedingstoffen erin, goed voedend
Pleitbezorgers
Verdedigers, mensen die hun sterke voorkeur voor iets uitdragen
Propageren
Verspreiden van ideeën, iets sterk aanraden
Volstaat
Is voldoende
Ingecalculeerd
Meegerekend, in de berekening betrokken
Reductie
Vermindering, terugdringing
Erkennen
Toegeven
Instinctief voortkomend
Onberedeneerd, uit een natuurlijke neiging of drang
Fobie
Angst
Metamorfose
Grote veranderingen, gedaanteverwisseling
Realiseren zich
Beseffen
Ingrediënten
Bestanddelen
Normen
Grenswaarden
Gehalte
Hoeveelheid van een bestanddeel die in jets aanwezig is
Culinaire
wat met kooklust en lekker eten te maken heeft
Avant-garde
Voorhoede
Delicatesse
Traktatie, exclusieve lekkernij
Scala
Grote en gevarieerd aantal
Beklijfden
Hielden stand, bleven
Oogt
Ziet er ....... Uit
Ontmoedigen
De moed ontnemen
Met....... En macht
Man
Taal noch......
Teken
Zonder...... Of blozen
Blikken
...... En maren
Mitsen
Met Raad en......
Daad
In ........en kleuren
Geuren
Op Leven en.....
Dood
Kop noch ......
Staart
Te...... En te gras
Hooi
Voor..... En rad
Galg
Vlees noch.......
Vis
Van ...... Noch blazen
Toeten
Handel en .....
Wandel
..... En zessen
Vijven
.... En nemen
Geven
In een..... En een zucht
Vloek
..... Of delen
Kiezen
Huis en ......
Haard
In kannen en .....
Kruiken
Hangen en......
Wurgen
..... En vuur
Water
Bureaucratische
Met veel papierwerk, regeltjes en ambtenarij
Controverses
Grote meningsverschillen, scherpe tegenstellingen
Scepsis
Twijfel, argwaan, wantrouwen
Restauratie
Wederopbouw, herstel
Ging gepaard met
Ging samen met, bracht met zich mee
Protechtionisme
Bescherming van de eigen economie door bijv belastingen te heffen op invoer
Invoerheffingen
Belasting op import
Coöperatie
Samenwerking
Utopisch
Als onbereikbaar ideaal gefantaseerd
Remedie
Middel, geneesmiddel
Zelfvoorzienend
Zo georganiseerd dat je in je eigen behoeften kunt voorzien, voor behoeften niet afhankelijk van andere
Toetreding
Lid worden, moment van ingang van een lidmaatschap
Geëvolueerd
Geleidelijk veranderd, ontwikkeld
Eenheidsmunt
Munt die in verschillende landen het wettige betaal middel is
Beurzen
Geld dat mensen van de overheid of organisaties ontvangen om te studeren
Voormalige
Vroegere
Regelgeving
Opstelling van voorschriften, het voorschrijven van regels
Sentimenten
Gevoelens
Bevoegdheden
Rechten om bepaalde handelingen uit te voeren
Optiek
Gezichtspunt, visie, zienswijze
Opportunisten
Mensen die zich in hun handen Latem leiden door de omstandigheden
Desintegratie
Uiteenvallen, ontbinding
Paradox
Schijnbare tegenstelling, uitsprak die zichzelf laat tegen spreken
Optie
Mogelijkheid
Wijd en .....
Zijd
..... En verderf
Dood
Wikken en ......
Wegen
Haat en .....
Nijd
..... En der
Her
...... En zeilen
Reilen
Enkel en .....
Alleen
..... Noch wal
Kant
Vallen en ....
Opstaan
Have en .....
Goed
..... En wandel
Handel
.... Of kuit
Hom
Huis en......
Haard
Open en....
Bloot
..... En perk
Paal
Rijp en .......
Groen
..... En inslag
Schering
Stank voor.....
Dank
Van top tot....
Teen