19 terms

prissättning ...

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

betalningsrörelse
maksuliikenne
fakturering
laskutus
internrevision
sisäinen tarkastus
kostnadsberäkning
kustannuslaskenta
inkassering
perintä
finansiering
rahoitus
anläggningstillgångar
käyttöomaisuus
bokföring
kirjanpito
skatteärenden
veroasiat
prishöjning
hinnankorotus
priset på kaffe
kahvin hinta
minskande efterfrågan
vähenevä kysyntä
den löpande efterfrågan
jatkuva menekki
sänkande pris
alennetut hinnat
höjde pris
korotetut hinnat
priset stiger upp
hinnat nousevat
priset sjunkar
hinnat laskevat
företaget höjer priset
yritys nostaa hintaa
företaget sänker priset
yritys laskee hintaa