26 terms

Chapter 1.10 - Practical Audio-Visual Chinese

STUDY
PLAY
dao4
wan2
gen1
zen3
yang4
zuo4
fei1
chuan2
piao4
shi2
hou4
hui2
lai2
zuo2
wan3
zou3
kai1
ting2
cong2
yi3
jing1
huo3
gong1
wu3
ming2
jin1