Lethas-NT2-A1-deel 3: de getallen (1 tot 99 / traag) reeks 1 {4} *

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

drieëntwintig
23
vierenvijftig
54
achtendertig
38
vijfenveertig
45
zevenennegentig
97
tweeënzestig
62
vijfenzeventig
75
éénentachtig
81
achtenveertig
48
zesendertig
36