Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

manipuleren
beïnvloeden
charmeren
bekoren
collectioneren
verzamelen
etaleren
uitstallen
perfectioneren
verbeteren
realiseren
uitvoeren
reconstrueren
weer in elkaar zetten
vaccineren
inenten
aangekondigt
bekendgemaakt
allesbehalve
helemaal niet
het is niet denkbeeldig
het is niet te hopen
duiden op
wijzen op
essentiële
echte
exclusief
met uitsluiting van anderen
willekeurig
niet gekozen volgens een regel
voordoen
optreden
geen affiniteit hebben met
voelen zich niet aangetrokken tot
aversie tegen
afkeer van
castingbureau
bureau dat spelers zoekt voor een film
figuranten
iemand die een zwijgende of belangrijke rol heeft
cyclus
reeks van handelingen
compromis
tussen oplossing
ecosysteem
levensgemeenschap met alle levende en niet levende factoren in een bepaald gebied
karakteristieke
typerende, waaraan je het meteen herkent
globaliseringsbeweging
stroming die zich richt tegen de wereldwijde invloed aan de rijke landen
fundamenteel
totaal, wezenlijk
hallucinaties
waanvoorstellingen
optie
keuzemogelijkheid
reduceren
verminderen
urgente
dringende
vulgaire
ordinair, onbeschaafd
aanvankelijk
in het begin
bijdrage
aandeel
details
bijzonderheden
effectief
doeltreffend
garantie
zekerheid
geleidelijk
langzamerhand voortgaand
kennelijk
blijkbaar
is onderschikt aan
is minder belangrijk dan
speelt in op
sluit aan bij
ambitieus
eerzuchtig
autonoom
zelfstandig
columnist
iemand die regelmatig een stukje schrijft voor de krant
magazine
tijdschrift
complex
ingewikkeld
huidige
tegenwoordige
compact
klein van omvang
debuut
eerste optreden
flexibel
soepel
cliënt
klant
millenium
periode van duizend jaar
mondiaal
wereldwijd
een scala van
heel veel verschillende
wellicht
misschien
technologie
toepassingen van wetenschap in de techniek
termijn
tijdruimte
dicteren
oplezen wat moet worden opgeschreven