61 terms

angielski 1 sem

STUDY
PLAY
annual
corocznie
extended
poszerzon
cheers up
rozchmurz się
embarrassed
zawstydzony
thrilled
podekscytowany
awkward
niezręcznie
relived
odczuwać ulgę
anxious
zmartwiony/ podekscytowany
wardrobe
szafa
set of
wyruszyć
awesome
niesamowite
fairly
całkiem
stumble across
natknąć się
oportunity
okazja na coś
unwilling
niechętny
try on
przymierzyć
try out
wyprubować
to jump a queue
wpuchać się do kolejki
keep myself to myself
be introverted
geek
someone who is obsessive and boring
tight-fisted
mean with money
people person
someone who is sociable
am particular about
feel this is important
down-to-earth
realistic about things
pull their weight
do one's share work
out until the early hours
away from home very late
a good laugh
someone who is fun to be with
get into
enjoy
trivial
not serious or important
tottering
walking but almost falling over
loathing
hating
bonnet
maska auta
recurring
repeating
taps into
makes use of
mundane
ordinary and boring
doing the laundry
pranie
ironing
prasowanie
vacumming
odkurzanie
barber
fryzjer męski
mind
mieć coś przeciwko
neglect
zaniedbywać
ignore
ignorować
criticise someone for
krytykować kogoś za
put something off
odłożyć coś (na puźniej)
get on with something
wziąć się za coś
give in
poddać się
densely populated
gęsto zaludniony
in close proximity to
w bliskiej dległośći od
summit
szczyt
half-way between
w połowie pomiędzy
heavily forested
silnie zalesione
remote
oddalony
unspoilt
niezanieczyszczony
on the edge of
na krawędzi (czegoś)
slope
zbocze
barren
jałowy
off the coast of
od brzegu (czegoś)
penisula
półwysep
as the crow flies
w lini prostej
stroll
spacer
futile
daremne