121 terms

304 huaʻōlelo hou

STUDY
PLAY
ke kapaʻī
identify
ka mania
(andrews)Smooth; dull, as the blunt smooth edge of a knife (?like me "laupapa"?)
ka wānana
predict; prediction
ka pilipili
adhesive; ka tūkō ma waena o ko kekahi kua a me ko kekahi alo
ka pepili
sticker
ka haili
to remember fondly; ka hoʻomanaʻo ʻana me ke aloha
ke ahuwale
obvious; ka ʻike wale ʻia
ka hōlapu
ka laha ʻana e like me ka hana a ke ahi
ke kalakala
he ʻōlelo ʻino, ʻaʻole ʻoluʻolu; rough in lang., rude, harsh
ka hoe uli
steering paddle/oar
ke kula aupuni
public school
ke kula kūʻokoʻa
private school
ka pūʻao
kahi o ke keiki e ulu ai ma ka ʻōpū
ka ʻiewe
1. ka mea i hemo ma hope o ka hānau ʻan a 2. ka pēpē 3. ka ʻohana, like ke koko kekahi me kekahi
ka holoholoʻōlelo
gossip
ke kaupeʻa
to cross your arms; crisscross, interwoven
ke kaulapa
to overlap
ka palaualea
(kik) slang
ka palauahae
(kik) dialect
ka mikini wili mea ʻai
garbage disposal
ka pakuhi
chart
ka pakuhi wene
venn diagram
ka pakuhi tī
t-chart
ka makakohu
priority
ka lole moe pō
footed pj's
ka mumulu
swarm
ke kāki
to charge (as a bill)
ka palalē
flat (leo)
ka pakiʻi
flat (no ka taea)
ka uaua
tough, rubbery
ke alapīpā
sidewalk
mao
stop (as in rain)
ke alakalaiwa
driveway
ka mīkini panakō
ATM
ka pū laipela
rifle
ka ʻōhumu
talk smack
ka puʻua
(heh) choke, suffocate, strangle
ka ʻumi
(ham) choke
ka panikū
slam (as in door)
ka piholo
drown
ka lumaʻi
to drown on purpose
ka lauana
pattern
Kalaeloa
ka inoa kaulana no Barber's point
ka hoʻopōʻaiapuni
recycle
ke kiʻiaka
slide (as in ka pōkā mana- PowerPoint)
ka nīao
mewing, purring
ka hoa kaiahome
neighbor
ka hana manawa leʻa
volunteer
ka mūhune
germs
ka lina kī
key ring
ka mīkana
papaya
ke kūhelu
official
ka ʻikea
ʻike ʻia
ka ʻikena
view, scenery
ke kaumokuʻāina
nation;national
ke kauʻāina
international
ka ʻiole kāwia
guinea pig
ka hōʻihi
respect (no ke akua, ke kanaka, ka makua)
ka wiwo
respect me ka makaʻu (e.l.m. no ke kai)
hoʻāno
respect
ka pākiʻi
flounder
ka uku hahau
down payment
ka uku paneʻe
intrest
ke kāmau
trumps (ka mea pāʻani)
ka huli
when you have trumps
ka hupua
contraction
ka hāpala
to spread (as in butter)
ka lūauʻi
ka makua ponoī
ka panoa
desert
ka loio
lawyer
ka hahau
to throw down, as a playing card with force; to trump
ka luʻuluʻu
Bent or bowed down, as with weight, sorrow, or trouble
ka poholo
To sink, slip into easily, plunge out of sight, vanish; to miscarry.
ke kāki komo
cover charge
ka hualono
ipod
ke kāmua
draft
ka ilāmuku
Executive officer, marshal, sheriff, executer
ka hailuku
To stone. Fig., to hurt the feelings
ka nāhoahoa
Bold, defiant, daring
ke kaua pōā
pirating
ke ahonui
ka hoʻomanawanui
ke kākāʻōlelo
orator,person skilled in use of language
ke kilo
stargazer, astrologer, reader of omens
Kaleleiki
ka inoa o ka hakakā ʻana ʻo Kamehameha mā (ka poʻe lawaiʻa)
Pāpaʻi
kahi i hili ʻia ko Kamehameha poʻo
ka hoʻomeamea
to act like, act as if
ka ʻuʻu
strip as in leaves or maile bark
ka milimili/ ka mili ʻapa
dilly dally
ke kaʻawane
van
ka hoʻopau/ka hoʻokuʻu
to fire
ka hoʻokali
to make someone wait
ke kaikoʻeke
sister/brother-in-law of same sex
ka wahine makua
sister-in-law (older) of opp. sex
ke wahine ʻōpia
sister-in-law (younger) of opp. sex
ka pela moe
mattress
ka uhi pela
sheet (lilina)
ka pīwai
duck
ke kāpī
sprinkle
ka ʻānunu
greed
ka likiliki
tight (as in clothes)
ka moʻokini
routine
ke kohu
stain
ka luna makaʻāinana
representative
ka walania
Anguish, burning pain, woe, torment
ke kuʻi kalono
(hām) newspread
ka panepane
talk back
ke kiʻei
peep
ka ʻehu pōho
chalkdust
ke kahu maʻi
nurse
ka 'ūmiʻi pepa
paper clip
ka pono hale
furniture
ka ʻunu
sprain (as in ankle)
ke poʻi/ka ʻūpoʻi
lid
Kalema
Lent
ka hoʻolei ʻupena
throw net
ka ʻolohewa
dementia
ke kapalili
twitching, fluttering, throbbing
ka pūloʻu
hoodie
ka hānaiahuhu
pet
ke kūkāʻokoʻa
freedom, liberty
ke kuʻi
fake, artificial