16 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Imagoprobleem
probleem met het beeld dat van iets/iemand bekend is bij het grote publiek
Gestigmatiseerd worden
een slecht imago krijgen door de manier waarop er over je gesproken wordt / waarop je behandeld wordt
Graadmeter
persoon of zaak waarmee je de stand van zaken kunt bepalen
Bejegening
Behandeling
Willekeur
Grilligheid
Humaan
Menselijk
Maatstaf
norm waarnaar men iets beoordeelt
De facto
Feitelijk
Misvatting
Verkeerde opvatting
Haaks staan op
tegenstrijdig zijn met
Impliceren
Betekenen
Cruciaal
Van groot belang
Vergelden
Wreken
Billijke
Redelijke
Re-integratie
Het opnieuw functioneren
Moreel besef
bewustzijn van goed of kwaad, schuld of onschuld