NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. bir şeyin güzelliğinin vs bozulması, mahvolması (environmental -)
 2. güç kullanan, güç kullanımını içeren (- entry)
 3. büyük bir kısmını öldürmek veya sayısını azaltmak, kırıp geçirmek (department has been -d)
 4. 1. şatafatlı (the - splendour of the house) 2. gösteriş meraklısı
 5. 1. bir şeyi tamamen çevrelemek veya örtmek (landslide -d the building) 2. (düşünce veya his) sarmak (panic -d them)

5 True/False questions

 1. ingenuitypratik zeka, hüner (thet are no match for human -)

        

 2. far-flungçok uzaklarda veya büyük alana yayılmış, uçsuz bucaksız (a - operation)

        

 3. on edgegüç kullanan, güç kullanımını içeren (- entry)

        

 4. mercantileticari (the fast-rising - city)

        

 5. emanatebüyük bir kısmını öldürmek veya sayısını azaltmak, kırıp geçirmek (department has been -d)