NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. ticari (the fast-rising - city)
 2. pratik zeka, hüner (thet are no match for human -)
 3. 1.hayretle, ağzı açık bakmak, seyretmek 2.genişçe açılmak (- open)
 4. çıkmak, gelmek (ses vs) (voices - from the room)
 5. 1. şatafatlı (the - splendour of the house) 2. gösteriş meraklısı

5 True/False questions

 1. mobilitybüyük bir kısmını öldürmek veya sayısını azaltmak, kırıp geçirmek (department has been -d)

        

 2. forcible(iyi veya kötü bir) performans sergilemek (how schools -, - badly, - well)

        

 3. decimateçıkmak, gelmek (ses vs) (voices - from the room)

        

 4. fray, theçıkmak, gelmek (ses vs) (voices - from the room)

        

 5. fare(v)(iyi veya kötü bir) performans sergilemek (how schools -, - badly, - well)