300 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

abrupt
plotseling
absurd
dwaas
acclamatie
zonder hoofdelijke stemming
gratificatie
extra uitkering
geste
gebaar
interruptie
onderbreking
semester
half jaar
sector
afdeling
gesaneerd
gezond maken
precair
hachelijk, onzeker
zich veel moeite getroosten
zich hevig inspannen
iets uit de doeken doen
iets onthullen
overeenstemming over iets....
bereiken
iemand van alle blaam zuiveren
de smet op iemands eer of goede naam verwijderen
de kwestie als afgedaan beschouwen
niet meer op de zaak terugkomen
een arts consulteren
raadplegen
de kosten over alle deelnemers omslaan
iedereen evenredig laten betalen
iemand iets euvel duiden
iemand iets kwalijk nemen
zij willen de onderhandelingen opschorten
uitstellen
zij wil hem voor die klus zien te charteren
inschakelen voor iets
een klacht....zich neerleggen
naast
aarden naar zijn vader
lijken op
iets...de geruchte vernemen
bij
....zijn verplichtingen voldoen
aan
de goederen in rembours verzenden
betalen bij aflevering
iets onder der minne schikken`
vreedzaam tot een overeenkomst komen
rekening houden.....
met
er is hoop....een vergelijk
op
wij willen....een vergelijk komen
tot
dat ligt....de hand
voor
eminent
voortreffelijk, uitstekend
cholerisch
heftig
proactief
dingen ondernemen die een later doel dienen
epiloog
slotrede
geequipeerd
van het nodige voorzien
grootscheeps
zeer royaal
halfslachtig
zonder duidelijke mening
interventie
tussenkomst
intrinsiek
van binnenuit
irrelevant
niet van belang
zich...geven tot de gevolgen
rekenschap
dit ligt in de... der verwachtingen
lijn
dit is daar bij....geschikt voor
uitstek
dat behoeft geen betoog
duidelijk zijn
iemand tegen zich in het harnas jagen
vijanden maken
na rijp beraad
na lang nadenken
iets in....trekken
twijfel
iemand onder curatale stellen
de zeggenschap ontnemen over finaciele zaken
ergens geen....mee nemen
genoegen
alle goede bedoelingen ten spijt
ondanks alle goede bedoelingen
iets....prijs stellen
op
het leveren....kritiek
van
genoegen...iets nemen
met
....zijn wensen tegemoet komen
aan
uitlopen op een fiasco
mislukken
je ergens....onttrekken
aan
de hand met iets lichten
niet zo nauw nemen
iets...benadering opgeven
bij
dat staat niet...verhouding tot de prijs
in
protest aantekenen tegen
ergens tegen protesteren
catastrofe
grote ramp
memoreren
in herinnering brengen
reproductie
nabootsing
debacle
grote mislukking
recessie
teruggang
sinecure
kleinigheid
heilloze
slecht aflopende
calamiteiten
rampen
egaliseren
gelijk maken
emolumenten
bijkomende verdiensten
gerenommeerd
goed bekendstaand
acuut
plotseling
lucratief
winstgevend
progressief
vooruitstrevend
fiducie
vertrouwen
authentiek
echt
objectief
feitelijk
genuanceerd
niet eenzijdig
scepsis
twijfel
notoire
algemeen bekend
melding maken....
van
aandacht besteden....
aan
evenwijdig lopen...
met
verwijzen....
naar
gebaat zijn bij
voordeel hebben van
diep in de buidel tasten
veel betalen
het gaat ons voor de wind
het gaat goed
onder geen beding akkoord gaan
absoluut niet akkoord gaan
door de vingers zien
iemand iets vergeven
iemand op een voetstuk plaatsen
iemand heel erg prijzen
weten waar abraham de mosterd haalt
er alles van weten
een appeltje voor de dorst
kapitaal voor de oude dag
bakzeil halen
toegeven
een balletje opgooien over iets
voorzichtig een thema opbrengen
zijn poot stijf houden
niet toegeven
een ongelikte beer zijn
geen manieren hebben
een kat in de zak kopen
miskoop doen
het hangt me de keel uit
ik vind het vervelend
het over een andere boeg gooien
het op een andere manier proberen
als een bok op de haverkist zitten
klaar staan om een doel te bereiken
zich uit de naad werken
heel hard werken
op zijn neus kijken
teleurgesteld zijn
twee linkerhanden hebben
onhandig zijn
het hoofd boven water houden
zich net kunnen handhaven
over het hoofd zien
niet in de gaten hebben
aan de kaak stellen
de aandacht op iets vestigen wat niet goed is
alles op 1 kaart zetten
alles op 1 ding gokken
over 1 kam scheren
generaliseren
hutje bij mutje leggen
onderling geld inzamelen
zijn huid duur verkopen
zihc niet makkelijk geslagen geven
....je verlies berusten
in
dit is van alle grond ontbloot
zonder onderbouwing
behept zijn met nare trekjes
nare trekjes hebben
bij iemand ten rade gaan
advies vragen
iemand iets op het hart binden
iets met nadruk zeggen
wij zullen dit toetsen aan de feiten
controleren
kun je dat....bewijzen staven
met
de akte....de notaris verlijden
voor
iets....hogerhand beslissen
van
wij verwijzen...uw brief
naar
urgent
dringend
relevant
van belang
plenair
voltallig
incidenteel
af en toe
recentelijk
onlangs
inferieur
minderwaardig
intrigeert
benieuwd
integreren
samenvoegen
distancieren
afstand nemen
lobbyen
invloed uitoefenen
iemand naar de mond praten
slijmen
iemand met de nek aankijken
minachting hebben voor iemand
het gaat door merg en been
diep gaan
iemand iets door de neus boren
niet geven waar die recht op heeft
zwaar op de maag liggen
ermee zitten
fris van de lever spreken
spontaan
iemand op de huid zitten
iemand achter de vodden zitten
de hielen lichten
vertrekken
een hart onder de riem steken
moed inspreken
twee handen op een buik
mensen die elkaar niet afvallen
je...de zaak neerleggen
bij
zij blijven in gebreke
een afspraak niet nakomen
dat is in strijd....de wet
met
je moet....de bezwaren heenstappen
over
de voordelen wegen niet op....de nadelen
tegen
dit beantwoordt....de verwachtingen
aan
je kunt er geen staat op maken
er niet op kunnen vertrouwen
je moet je toeleggen....iets creatiefs
op
inzage...de gegevens hebben
in
iemand...wille zijn
ter
de hand in eigen boezem steken
schuld bij zichzelf zoeken
een bok schieten
een grote vergissing begaan
in de bonen zijn
in de war zijn
door de bomen het bos niet zien
het overzicht kwijtraken
met andermans veren pronken
eer behalen met andersmans werk
iets heeft veel voeten in de aarde
het kost veel moeite
de gebeten hond zijn
het slachtoffer zijn
schoonschip maken
problemen oplossen en opnieuw beginnen
hoog van de toren blazen
arrogant zijn
veel noten op zijn zang hebben
veeleisend zijn
praatjes vullen geen gaatjes
aan alleen mooie woorden heb je niets
van dik hout zaagt men planken
er flink tegenaan gaan
met de kippen op stok gaan
vroeg naar bed gaan
geen roos zonder doornen
aan iets prettigs zit meestal iets niet prettigs aan vast
't verstand komt met de jaren
naarmate je ouder wordt, ga je minder domme dingen doen
te groot voor het tafellaken
te klein voor het servet
er precies tussenin zitten
hij is van alle markten thuis
overal verstand van
er gaan veel makke schapen in een hok
als je genoegen neemt met weinig ruimte, hebben veel mensen plaats in een kleine ruimte
zachte heelmeester maken stinkende wonden
slechte maatregelen maken het alleen maar erger
goede wijn behoeft geen krans
iets wat goed is, hoef je niet aan te bevelen
jeremieren
jammeren
heel mooi en kunstig schrijven
kalligraferen
te gunstig voorstellen
flatteren
aan twee zijden verzegeld
flankeren
juistheid onderzoeken
verifieren
aanraken
toucheren
heftig tekeer gaan
foeteren op
verzinnen
fingeren
baseren
funderen
indruk maken
imponeren
buigen of barsten
je moet toegeven, anders krijg je moeilijkheden
kwaad bloed zetten
daar worden mensen boos van
op de lange baan schuiven
uitstellen
de hond in de pot vinden
te laat zijn voor het eten
vechten tegen de bierkaai
onbegonnen werk
gelijke monniken, gelijke kappen
iedereen gelijk behandelen
dat zet geen zoden aan de dijk
dat heeft geen zin
in een glazen huisje wonen
kwetsbaar zijn
zich geschoffeerd voelen
slecht behandelt voelen
als de berg niet naar Mohammed komt, komt Mohammed naar de berg
als een ander niet wil toegeven, moet je zelf maar toegeven
iemand de les lezen
zeggen wat iemand verkeerd doet
ergens het hoofd over breken
ergens geen oplossing voor weten
alle zeilen bijzetten
er alles aan doen
eieren voor zijn geld kiezen
het zekere voor het onzekere nemen
iemand een poets bakken
misleiden
met twee maten meten
iets op verschillende wijzen beoordelen
op hete kolen zitten
gejaagd/ gehaast zijn
het paard achter de wagen spannen
iets verkeerd aanpakken
korten metten maken
iets snel afhandelen
zijn honger stillen
iets te eten nemen
zo brutaal als
de beul
zo rood als
een kreeft
zo plat als
een dubbeltje
zo vet als
een varken
zo krom als
een hoepel
zo sterk als
een leeuw
zo ziek als
een hond
zo zoet als
honing
zo gek als
een deur
zo mager als
een lat
spijkers op laag water zoeken
aanmerkingen hebben op details
iemand het vel over de oren halen
erg veel van iemand eisen
het sop is de kool niet waard
de kwestie is het niet waard om je druk over te maken
zoete broodjes bakken
heel vriendelijk doen om iets te krijgen
een lans voor iemand breken
het voor iemand opnemen
zijn schaapjes op het droge hebben
financieel binnen zijn
iemand knollen voor citroenen verkopen
iemand misleiden
het hart op de tong hebben
direct zeggen wat je denkt
van de hoed en de rand weten
ergens goed van op de hoogte zijn
een appeltje voor de dorst
iets extras voor later (geld)
eend vreemde eend in de bijt zijn
er niet bij horen
elkaar van haver tot gort kennen
elkaar heel goed kennen
zij is goed van de tongriem gesneden
de mond open durven doen
het niet onder stoelen of banken steken
niet verbergen
steen en been klagen
hevig klagen
te kust en te keur
van alles in overvloed
geen knip voor de neus waard zijn
niets waard zijn
een storm in een glas water
veel drukte om niets
heg noch steg kennen
de weg totaal niet kennen
met stille trom vertrekkne
stiekem weggaan
gracieus
sierlijk
urgent
dringend
eclatant
opzienbarend
amicaal
vriendschappelijk
humaan
menselijk
stupide
stompzinnig
betrekkelijk
relatief
soeverein
oppermachtig
rationeel
verstandelijk
categorisch
onvoorwaardelijk
dat is een kolfe naar zijn hand
precies zoals hij het graag wil
met de hand over het hart strijken
iets toch toestaan of doen
daar is geen woord frans bij
het is heel duidelijk
het hart zonk hem in de schoenen
hij verliest de moed
iets aan de grote klok hangen
iets overal bekendmaken
gaan erin als koek
ze worden veel verkocht
de koe bij de horens vatten
een lastige klus grondig aanpakken
de knuppel in het hoenderhok gooien
de discussie aanzwengelen
iemand de volle laag geven
heel boos op iemand worden
in zijn kraam te pas komen
het komt hem goed uit
dat is hem een doorn in het oog
hij ergert zich eraan
geen voet aan de grond krijgen
ergens niet binnen kunnen komen
uit de band springen
gek doen
rust noch duur hebben
onrustig zijn
taal noch teken vernemen
niets van iemand horen
over het paard getild zijn
verwend zijn
er met man en macht aan werken
met zn allen met veel inzet aan werken
daar kraait geen haan naar
daar vraagt niemand om
de gelegenheid maakt de dief
wie de kans krijgt zal sneller in de verleiding komen om te stelen
zo klaar als een klontje
het is heel duidelijk
zo oud als
methusalem
zo lui als
een varken
zo scherp als
een mes
zo mals als
boter
zo helder als
glas
zo wijs als
Salomo
zo stil als
een muis
zo nijdig als
een spin
zo koppig als
een ezel
zo glad als
een aal
overstag gaan
toegeven
twee ijzers in het vuur hebben
twee kansen hebben
oost-indisch doof zijn
doen alsof je iets niet hoort
op zijn qui-vive zijn
op zijn hoede zijn
in zijn vuistje lachen
lachen uit leedvermaak
dat is een rib uit mijn lijf
dat kost me veel geld
ergens geen been in zien
geen bezwaar tegen hebben
de dader ligt op het kerkhof
de dader is onbekend
Abraham gezien hebben
50 jaar of ouder zijn
iets met Franse slag doen
slordig werken
een olifantshuid hebben
ongevoelig zijn voor kritiek
niet veel in de melk te brokkelen hebben
niet veel invloed hebben
een duit in het zakje doen
een bijdrage leveren
een steek onder water geven
in bedekte termen iets onaangenaams zeggen
op grote voet leven
veel geld uitgeven
de kat in het donker knijpen
iets stiekem doen
het hazenpad kiezen
vluchten
iemand het licht in de ogen niet gunnen
iemand niets gunnen
een wit voetje halen
slijmen
zijn voelhorens uitsteken
de stemming of meningen peilen
werken als
een paard
zwemmen als
een rat
poen als
een kieviet
leven als
God in Frankrijk
brommen als
een beer
zinken als
een baksteen
slapen als
een roos
beven als
een rietje
zingen als
een lijster
praten als
Brugman