15 terms

Maatschappijleer hoofdstuk 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Cultuur
Een groep mensen met dezelfde normen, waarden en gewoontes
Dominante cultuur
Een overheersende cultuur van een grote groep mensen
Subcultuur
Een cultuur van een kleine groep mensen
Trends
Mode en gedragingen die in zijn
Generatieconflict
Waarden en normen van ouderen en jongeren botsen met elkaar
Rolgedrag
Hoe jij je moet gedragen in bepaalde situaties
Roldoorbrekend gedrag
Je anders gedragen dan dat je werkelijk bent
Bindingen
Samenbrengen
Gevoelsbinding
Mensen hebben elkaar nodig om te overleven
Economische binding
Alles wat te maken heeft met de primaire levensbehoefte
Kennis binding
Alles wat we willen en moeten leren, dit leer je van je ouders, docenten en vrienden
Politieke binding
Het nodig hebben van mensen die Nederland willen besturen
Stereotype
Hoe wij bepaalde groepen mensen zien
Beeldvorming
Een beeld vormen van iets of iemand
Tolerantie
Het accepteren van mensen met andere normen en waarden