13 terms

Maatschappijwetenschappen H1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Arbeid
Alle activiteiten die maatschappelijk en of economisch nuttig zijn, voor degene die ze verricht, voor zijn of haar omgeving, en/of voor de samenleving als geheel
Funties van werk
- materiële
- immateriële
- functies voor de samenleving
- sociale functie
- verdelingsfunctie
Kwaliteit van werk
- arbeidsinhoud
- arbeidsomstandigheden
- arbeidsverhoudingen
- arbeidsvoorwaarden
Arbeidsethos
Het belang dat mensen aan arbeid hechten
Maatschappelijke factoren
- mate van welvarendheid
- omvang van de werkloosheid
- beschikbaarheid van inkomensvoorzieningen
- maatschappelijke druk
Maatschappelijke positie
De plaats die iemand heeft op de maatschappelijke ladder
Sociale stratificatie
De verdeling van de samenleving in groepen en lagen waartussen een verhouding van sociale ongelijkheid bestaat.
Sociale ongelijkheid
Ongelijke verdeling van welvaart, macht en sociale privileges
Drie soorten stratificatie
Stand , klasse , partijen
Intergenerationele mobiliteit
Als kinderen een hogere maatschappelijke positie innemen dan hun ouders
Intragenerationale mobiliteit
Als iemand tijdens zijn werkzame leven een grote stijging op de maatschappelijke ladder doormaakt
Reproductietheorie
De samenleving wordt gedomineerd door machtsverhoudingen tussen maatschappelijke klassen. De hogere machtige klasse heeft belang bij het voortduren van de bestaande machtsstructuur, dus reproductie
Meritocratie theorie
Merite betekent verdienste, dat wat je presteert, volgens deze theorie veroveren personen een positie in de samenleving op basis van hun persoonlijke capaciteiten