6 terms

(on 14.11.13) 6 GRAMMAR (Unit 2) - Past Simple: regular verbs

STUDY
PLAY
I talked a lot.
Did I talk a lot?
Yes, I did. No,I didn't.
Mówiłem dużo.
Czy ja dużo mówiłem?
Tak. Nie.
You didn't play tennis.
Did you play tennis?
Yes, you did. No, you didn't.
Ty nie grałeś w tenisa.
Czy ty grałeś w tenisa?
Tak. Nie.
She watched TV.
Did she watch TV?
Yes, she did. No, she didn't.
Ona oglądała telewizję.
Czy ona oglądała telewizję?
Tak. Nie.
We visited our friends.
Did you visit your frinends?
Yes, we did. No, we didn't.
My odwiedziliśmy naszych przyjaciół.
Czy my odwiedziliśmy naszych przyjaciół?
Tak. Nie.
You worked very well.
Did you work very well?
Yes, you did. No, you didn't.
Wy pracowaliście bardzo dobrze.
Czy wy bardzo dobrze pracowaliście?'
Tak. Nie.
They enjoyed talking to us.
Did they enjoy talking to us?
Yes, they did. No, they didn't.
Im się miło z nami rozmawiało.
Czy im się miło z nami rozmawiało?
Tak. Nie.