198 terms

Hmong Vocab

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

No
Cold
Xo
Chew
So
Wipe
Po
Spleen
To
Hole
Ko
Handle
Do
Stir
Lo
Stick Onto
Co
Shake
O
Swell
Moo
Information About You
Tw
Tail
Sw
Messy
Hu
Call
Pe
Bow
Qw
Yell
Pw
Sleep
Ze
Close
Dai
To Hang
Lw
Path
Hau
Lid
Tau
To Have
Tua
Kill
Yau
Quiet
Zoo
Good
Kua
Broth
Soo
To Wrap
Cia
Put Away
Rua
Open
Cua
Wind
Qa
Throat
Sau
Write
Yoo
Starve
Rho
Subtract / Take Out
Npo
Scoop
Kho
Fix
Nthua
Open
Chaw
Place
Tsa
Lift Up
Hlau
Metal
Nyo
Nod
Txw
Train
Xyaw
Mix
Nto
Reach a Goal
Qhua
Guest
Hlua
String
Ncau
Branch
Hnia
Smell / Kiss
Txia
Transform
Hma
Fox
Xya
7
Hmo
Night
Nco
Miss
Dhia
Jump
Ntoo
Tree
Nyoo
Give Up
Phua
Slice
Chua
...
Qhia
Tell
Hla
Cross
Nti
Move
Tsoo
Crash
Khi
Tie
Hli
Moon
Nqa
Carry
Nro
Bald
Thee
Coal
Ncho
Smoking
Hnya
Frown
Ntsia
Look At
Nthe
Yell at Someone
Ntsw
Dip
Ntxo
Bite
Ntshai
Scared
Ntxhw
Elephant
Ntxhi
Whisper
Ntxhua
Wash
Ntshi
Comb
Ntshaw
Wants
Ntshia
...
Ntxhe
Racket
Ntxuab
Wash (Do Laundry)
Nchav
Rough
Tshum
Poke
Nkaug
Stab
Khawb
Scratch
Faus
Bury
Fob
Stir/Mix
Nchos
Shake
Nchuav
Spill
Ntsi
Strip Off
Ntsiab
Grab
Tshawb
...
Kuv / Yus
I, Me, My, Mine
Koj
You, Your
Nws
He / She
Peb
3 or More People (Us, Our)
Nkawv
2 People (They, Them)
Lawv
3 or More People (They, Them)
Wb
2 People (Us, We, Our)
Neb
2 People (Your)
Nej
3 or More People (You guys)
Sawv Daws
Everyone
Nyias
Each Person
Ntshiab
New
Tawm Fws
Sweat
Tshaj Cum
Mosquitoes
Kab Lia
Dimples
Yis Hau
Cow Lick
Los Nag Tshauv
Sprinkling
Me Nyuam Ntxiab
Twins
Los Lwg
Dew
Xyuam Xim
Be Confused
Tub Ntxhais Lag/Lig
Last Child
Hnov Qauj
Forgetful
Kab Pum/Roob Ris
Crab
Qwj
Snail
Kab Laum
Insect / Bug
Plas
Owl
Yij
Quail (Bird)
Uab Lag
Black Bird
W
Grouse
Dav
Big Bird
Liaj
Falcon
Nraj
Pheasant
Leeb Nkaub
Parrot
Yaj Yuam
Peacock
Qav Kaws
Toad
Kab Luag Sab
Spider's Web
Kab Luag Tsov
Spider
Taw Npuas
Boar
Ntsaum Kag Rwg
Termite
Kab Npis
Cricket
Kooj
Grasshopper
Ntsuas
Mantis
Kab Nyuam Dev
Caterpillar
Phaw Nyuj
Bull, Ox
Nas Ciav
Chipmunk
Lau Qaib
Rooster
Qaib Cov Txwb
Turkey
Ceeb Tsheej
Heaven
Sam Thiaj
Stage
Thawj Thiab
Reincarnation
Qaum Ntuj
Outer Space
Yaj Ceeb
Earth
Txom Nyeej
Hard Life
Yeeb Ceeb
Spirit Realm
Kiam Tsuab
Garbage
Qab Ntug
Under The Sky
Xov Tooj Cua
Radio
Luv Tees
Bicycle
Lawg
Hail
Tog Tsev
Sides of a House
Lub Caj Meem
Object
Qhov Tsua
Cave
Qhov Tsev
Hole in the House
Qab Daus
Basement
Nthab
Attic
Ru Tsev
Roof
Mom Kaum Tsev
Angle of House
Qaum Tsev
Backyard
Kaum Tsev
Corner of House
Txom Nyem
Hardship in Sickness
Lub Caj Meem Cim Hlwb
Computer
Tuaj Pwm
Mold
Deeg
Vibration
Peeb Zeej Peeb Muas
Soldiers
Phwj Yaws
Overflow
Pluas Plav
Dust
Txhuam
Brush
Hliav
Sharpen
Ntxuam
Washing or Cleaning
Daw
Untie
Nyaum
Hostile
Ntxiv
Add
Hnav
Put on Clothes
Kaub
Scoop
Theej
Take Something Out / Record
Ntxuam
To Fan
Tau Khaub Thuas
Got Flu
Ib Phaum Mob
Common Illnesses
Mob Sej
Old Age Illnesses
Mob Plab Hle Tawv
Stomach Ulcer
Mob Qij Txha
Joint Pain / Arthritis
Nws Ntuav Kua Tsib
Puking Stomach Acid
Mob Taw Vwm
Gout
Tuag Tes Tuag Taw
Paralysis
Nyob Ntawm Txoj Hmoo
Up To Destiny
Xov Laj Kab Ncig Tsev
Lock up Fence around House
Zom Hniav
Grind Teeth
Ua Qaj
Snore
Pob Taws
Ankle
Qab Xib Taws
Heel
Hneev Taw
Footprint
Qaum Tes
Back of Hand
Xib Teg
Palm
Taub Teg Ntiv Tes
Finger Prints
Yees Duab
Take a Picture