GS 3-4

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

collectivisatie
gemeenschappelijk bezit maken van landbouw en industrie
communisme
ideologie waarin geld en alle kapitaal geq